Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws : 19 Januari 2009 Hoogheemraadschap controleert veeteeltbedrijven

Het werkgebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier telt ruim 1.600 veeteeltbedrijven. Al deze bedrijven vallen onder de regelgeving uit het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij (Lotv). Het is niet haalbaar om 1.600 bedrijven in het eerste kwartaal van 2009 te controleren. Daarom heeft het hoogheemraadschap ervoor gekozen om de controles te beperken tot 200 bedrijven

Elke jaar in de winter op pad

Het Lozingenbesluit geldt vanaf 1 maart 2000 en is destijds genomen om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar het oppervlaktewater te verminderen. Uit metingen van de waterkwaliteit en een landelijke evaluatie van het Lozingenbesluit is gebleken dat de grootste emissie van meststoffen komt vanaf het erf. Het risico voor lozing van meststoffen bij veeteeltbedrijven is het grootst in de winter als de koeien op stal staan. Daarom gaan de handhavers elk jaar rond deze tijd op pad.

Waarop wordt gecontroleerd?

Voor een gezond ecologisch watersysteem

Het hoogheemraadschap wil de kwaliteit van het oppervlaktewater verbeteren en streeft ernaar dat 90% van de veehouders zich aan he Lozingenbesluit houdt. Logisch, want voor een gezond ecologisch watersysteem zijn we allemaal verantwoordelijk. Tijdens de controles geven de handhavers ook handige tips. Bijvoorbeeld hoe kunnen meststoffen op de juiste manier afgedekt worden. Of dat het handig is om op het erf betonnen platen neer te leggen waardoor vervuild water vanaf het erf niet in het oppervlaktewater komt. Het Lozingenbesluit gaat ervan uit dat de veehouders met relatieve eenvoudige preventieve maatregelen kunnen voorkomen dat er een lozing van verontreinigd afvalwater op het oppervlaktewater voorkomt. In de bijlage 1c (zie www.hhnk.nl) van het besluit staat aangegeven waar de verschillende bedrijfsafvalwaterstromen geloosd mogen worden. (Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl