Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 13 Maart 2009 Gemeenteraad Harenkarspel spreekt op 30 maart 2009 over aangepaste Structuurvisie

De gemeenteraad van Harenkarspel spreekt op 30 maart in een speciale vergadering over de hernieuwde Structuurvisie. In deze visie zijn de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in Harenkarspel aangegeven.

Ontwikkelingen in verkeerstructuren, woningbouw, bedrijventerrein, recreatieve zones etc. Dit plan is niet nieuw, de voorbereidingen lopen al sinds 2005. Aan de orde komen nu wijzigingen op het voormalige Structuurplan dat in maart 2008 niet is vastgesteld door de gemeenteraad. Het plan wordt nu opnieuw in procedure gezet. De raad spreekt eerst over de wijzigingen, die worden vastgelegd in een zogenaamde 'oplegnotitie'. De oplegnotitie maakt het mogelijk dat niet het gehele plan opnieuw moet worden samengesteld, maar kan worden aangepast.

Zoals velen bekend zal zijn, is tot maart 2008 gewerkt aan de vorige versie van de Structuurvisie, toen het Structuurplan genoemd. Hiervoor zijn in 2005 en 2007 discussieavonden voor en door inwoners gehouden in de vijf grote kernen van Harenkarspel. In maart 2008 werd echter het Structuurplan afgewezen door de gemeenteraad en 'viel' het college van burgemeester en wethouders. Het nieuwe college pakt nu in 2009 de draad weer op en stelt aan de gemeenteraad voor om de 'oplegnotitie' te bespreken op 30 maart. Een oplegnotitie is een document dat met argumenten aangeeft welke wijzigingen zijn toegepast op meerdere onderdelen van het oorspronkelijk plan.

Meer informatie

De nieuwe procedure begint met de raadsvergadering. Burgemeester en wethouders zullen op 30 maart 2009 met de gemeenteraad spreken over de oplegnotitie, wat het inhoudt en welke gevolgen het heeft. Deze vergadering zal openbaar zijn, dus publiek is welkom. De raad wordt gevraagd om commentaar, plus suggesties voor wijzigingen en aanvullingen. In de periode april-juni wil het college de plannen laten uitwerken tot een concept-ontwerp. Op 16 juni komt dan de gemeenteraad weer bijeen om over het ontwerp te oordelen. Bij goedkeuring door de raad wordt dit ontwerp ter visie gelegd. Dat betekent dat alle inwoners en betrokkenen worden uitgenodigd om de plannen in te zien en eigen zienswijzen te geven.

Dit zal zijn in de periode augustus/september 2009. Dan zijn ook twee inloopavonden gepland, waarbij het college toelichting geeft op de plannen en men vragen kan stellen. Alle inwoners en betrokkenen krijgen dan 6 weken de tijd om hun zienswijze te geven. In oktober worden de zienswijzen verwerkt en wordt na afweging eventueel het plan aangepast. Het definitieve ontwerp wordt volgens planning dan voorgelegd aan de commissie Ruimtelijke Zaken op 18 november en aan de gemeenteraad op 15 december 2009. Een duidelijke uitwerking van het plan en de wijzigingen wordt voorbereid door het bureau BugelHajema. Na 30 maart wordt de eerste informatie gegeven in de vorm van een nieuwe overzichtelijke plankaart en beschrijving van de geplande ontwikkelingen.

Alle beschikbare informatie over de Structuurvisie is tevens te vinden op deze gemeentelijke website www.harenkarpsel.nl in de rubriek In en om Harenkarspel-Structuurplan. (Bron: Gemeente Harenkarspel)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl