Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Bedrijfsregio : 13 Maart 2009 Bedrijventerreinen in evenwicht

Voor evenwicht in vraag en aanbod, het voorkomen van overaanbod van bedrijventerreinen en het behouden van regie op bedrijventerreinenplanning gaat de provincie Noord-Holland een drietal plannen bevriezen. Het gaat om de terreinen Stek Oost en Robbenplaat Zuid-Zuid in de Wieringermeer en om Veken 4 in Opmeer. Bij elkaar levert het 104,5 hectare op. Daar staat tegenover dat zo'n 500 ha van de plannen die er nu liggen, gewoon mogen worden uitgevoerd. Dit is bekend gemaakt tijdens een bestuurlijke bijeenkomst over (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen in Noord-Holland Noord georganiseerd door de provincie en het Ontwikkelingsbedrijf NHN. Het definitieve besluit hierover door PS vindt plaats tijdens de discussie over de structuurvisie.

De (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen is een actueel onderwerp. Nationaal is door het ministerie van VROM het traject "Mooi Nederland" ingezet onder andere om verrommeling van bedrijventerreinen tegen te gaan. De provincie heeft daarbij een belangrijke rol als regisseur.

Bedrijventerreinenplanning

Een optimale bedrijventerreinenplanning betekent het juiste bedrijf op de juiste plaats. Het aanbod moet niet te veel en niet te weinig zijn. Op zo'n manier dat rekening wordt gehouden met uitbreidingsbehoefte in de toekomst en met clustering van bedrijven. En voordat er nieuwe terreinen worden ontwikkeld, moet gekeken worden naar herstructurering van - en - te behalen ruimtewinst op oude bedrijventerreinen.

Regionale afstemming

De planning van bedrijventerreinen vraagt om een bovengemeentelijke aanpak, want de bedrijventerreinenmarkt is regionaal. Dat betekent dus per regio afstemming wat betreft aanbod in tijd en naar segment. En dat je naar een regionaal uitgiftebeleid moet.

Rol Ontwikkelingsbedrijf

De gemeenten in West-Friesland hebben het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord gevraagd om de uitvoering voor hen ter hand te nemen, in samenwerking met de private partijen die posities hebben op de geplande locaties. De Kop-gemeenten besluiten hierover op korte termijn. De gemeenten in Noord-Kennemerland overwegen of zij een dergelijke rol zien. Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord is klaar om de uitvoering van het regionale bedrijventerreinenbeleid ter hand te nemen, logisch aangezien zij mede daarvoor is opgericht. Volgens het Ontwikkelingsbedrijf biedt het combineren van nieuwe ontwikkelingen met de herstructurering van bestaande locaties goede mogelijkheden om de onrendabele top van het opknappen van oude terreinen mogelijk te maken. Daarvoor is dan alleen een tijdelijke garantie of lening van de overheid nodig. Andere oplossingen kunnen komen uit een verhoging van de verkoopprijs van bedrijfsgrond en opknapsubsidies.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl