Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 13 Juni 2008 Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein inspraakavond 24 juni

Dinsdag 24 juni vindt een informatie- en inspraakavond plaats over de MER-startnotie voor het Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein. Deze avond wordt gehouden in restaurant Bloemenlust, Burgemeester Lovinkstraat 3 in Breezand en begint om 20.00 uur.

De gemeente Den Helder werkt nauw samen met de provincie Noord-Holland, de gemeente Anna Paulowna, het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en Heijmans Vastgoed aan de ontwikkeling van het RHB. Voor het realiseren van het RHB is een bestemmingplanwijziging noodzakelijk. Hieraan moet een MER-procedure voorafgaan.

Tijdens de informatie- en inspraakavond geven de gezamenlijke initiatiefnemers Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en Heijmans Vastgoed een presentatie over de procedure van het Milieu-effectrapport (MER), de startnotitie voor het RHB en de mogelijkheden voor inspraak.

Ligging

Het toekomstige Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein (RHB) komt in de oksel van het Noordhollands kanaal met het Balgzandkanaal. Het terrein wordt begrensd door de rijksweg N99 in het noorden, het Noordhollands Kanaal in het westen, het spoor Den Helder-Alkmaar in het zuiden en door landbouwkavels gelegen aan de Schorweg in het oosten.

Startnotitie

Een startnotitie is een eerste stap in een procedure die moet leiden tot het opstellen van een Milieu-effectenrapport (MER). Het MER is bedoeld om de gevolgen van een voorgenomen activiteit voor het fysieke milieu zichtbaar te maken. De gemeenteraad van Anna Paulowna stelt richtlijnen op naar aanleiding van de startnotitie, de ingekomen reacties en het advies van de Commissie voor de milieu-effectenrapportage. Deze richtlijnen moeten bij het opstellen van het MER in acht worden genomen.

Basis voor deze Startnotitie zijn de uitgangspunten van het Streekplan van 2004: Het ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord. Het plangebied is hierin ingevuld als Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein met een landschappelijke inpassing.

Ter inzage

De Startnotitie ligt nog tot en met 9 juli 2008voor een ieder ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in Anna Paulowna en het stadhuis van Den Helder. Ook kunt u de startnotitie inzien op de websites van de twee gemeenten (hier en op www.annapaulowna.nl) Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer H. Wenink van de gemeente Anna Paulowna via het algemene telefoonnummer (0223) 53 61 00.

Zienswijzen

Overeenkomstig artikel 7.14 van de Wet milieubeheer wordt een ieder in de gelegenheid gesteld schriftelijk of mondeling zienswijzen door te geven over de op te stellen richtlijnen. De schriftelijke zienswijzen kunnen tot en met 9 juli 2008worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Anna Paulowna, Postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna.

Mondelinge zienswijzen kunnen bij voorkeur worden gegeven bij de bovengenoemde informatiebijeenkomst. Op deze avond liggen reactieformulieren klaar, die bij inleveren gelden als formele inspraakreacties. In deze fase kunt u dus alleen uw zienswijze geven over de op te stellen richtlijnen voor het MER en nog niet voor het MER zelf. (Bron: Gemeente Den Helder)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl