Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 17 Februari 2009 Raadsfracties gemeente Wieringen geven uitleg over Wieringerrandmeer

In de raadsvergadering van 29 januari j.l. stemde de gemeenteraad van Wieringen niet in met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om de Milieu Effect Rapportage over het Wieringerrandmeer te aanvaarden en om in te stemmen met het conceptintergemeentelijke bestemmingsplan voor dit meer.

Met dit besluit zijn de gemeente Wieringen en de partners in dit project in een lastig parket gekomen.Er ligt immers al een samenwerkingsovereenkomst, die rechten en plichten regelt. Dit heeft ertoe geleid, dat de gemeenteraad in een werkvergadering met de stuurgroep voor het Wieringerrandmeer, waarin alle deelnemende partijen zijn vertegenwoordigd, de ontstane situatie heeft besproken. Die bespreking leidde tot de toezegging van de gemeente Wieringen om het genomen besluit te heroverwegen en tot de toezegging van de provincie Noord-Holland om tijdens de bestemmingsplanprocedure een breed tracéonderzoek te verrichten naar de verkeersafwikkeling van de N240 en de aansluiting op de N99 teneinde de verkeersdruk op de Poelweg te ontlasten.

In een extra raadsvergadering, die gehouden wordt op 27 februari a.s. om 19.30 uur in het gemeentehuis van Wieringen, zal het onderwerp Wieringerrandmeer opnieuw besproken worden.

Voorafgaande aan deze raadsvergadering bieden raadsfracties aan belangstellenden de gelegenheid om in een gesprek te vernemen op grond van welke motieven de fractie tot een heroverweging is gekomen.

Deze openbare fractiebijeenkomst begint om 18.30 uur en wordt in diverse ruimten in het gemeentehuis gehouden. (Bron: Gemeente Wieringen)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl