Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws : 17 Februari 2009 Agrifoodsector niet aantrekkelijk voor werknemers

In de belevingswereld van jongeren en allochtonen is werken in de agrifoodsector niet aantrekkelijk. Om ook na de huidige economische crisis aan voldoende arbeidskrachten te komen moet de sector inzetten op scholing en imagoverbetering. Deze aanbevelingen kwamen naar voren op de door ruim 250 mensen bezochte conferentie Boeien & Binden, georganiseerd door de productschappen en de vakbonden CNV BedrijvenBond en FNV Bondgenoten.

Minister Verburg benadrukte in haar toespraak op de conferentie dat de agrifoodsector vooral naar de lange termijn moet kijken. In de huidige economisch moeilijke tijd komen de werknemers wellicht vanzelf, maar de vergrijzing en de kleine instroom van jongeren komt er op termijn onherroepelijk aan. Volgens de minister speelt het imago de sector parten in het aantrekken van jongeren en allochtonen. De instroom van nieuwe mensen in de agrifoodsector daalt bij vrijwel alle niveaus, van laag tot hooggeschoolden. Verder waarschuwde de minister de agrifoodsector dat flexibele arbeid van bijvoorbeeld Oost-Europeanen niet blijvend is.

Jaap de Koning van SEOR (gespecialiseerd in arbeidszaken) gaf in zijn betoog aan dat onderwijs en scholing belangrijk zijn om mensen te kunnen blijven binden en boeien voor de agrifoodsector. Volgens De Koning moeten werknemers en bedrijven zich instellen op meer baanwisselingen en meer scholing tijdens het arbeidsleven. Scholing vormt de sleutel tot hogere productiviteit, hogere arbeidsmarktparticipatie en een beter aanpassingsvermogen. Ook moet de school- en beroepskeuzeadvisering verbeteren voor zowel kinderen als voor volwassenscholen.

Volgens SER-voorzitter Rinnooy Kan geven ramingen aan dat de werkloosheid in Nederland na de huidige economische crisis in Nederland op termijn weer zal dalen. Dan ontstaat er weer krapte op de arbeidsmarkt. Dit betekent dat geïnvesteerd moet worden om meer senioren, vrouwen, wajong’ers en allochtonen op de arbeidsmarkt te krijgen en te behouden. Hierbij zijn volgens Rinnooy Kan twee zaken belangrijk: onderwijs en imago. Hij riep ondernemers op om een bijdrage te leveren aan het onderwijspakket in de vorm van stageplaatsen en begeleiding van jongeren bij schoolkeuzemomenten.

In de forumdiscussie kwam naar voren dat de Nederlandse agribusiness in het buitenland een heel goede naam heeft met het leveren van kwaliteitsproducten, de uitstekende logistiek en niet te vergeten de innovatiekracht. Maar ook dat we dit in eigen land niet goed duidelijk kunnen maken.Volgens Jaap Jongejan van de CNV BedrijvenBond moet de innovatiekracht van de agrifoodsector omgezet worden in sociale innovatie, waarbij de mens centraal staat. Henk van der Kolk van FNV Bondgenoten vindt dat de sector vooral moet investeren in innovatiekracht. De productschappen zouden daarin de regie moeten pakken. (Bron: BloembollenVisie)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl