Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws : 05 augustus 2009 Onderzoek: Veiliger gevoel door cameratoezicht in Helderse binnenstad

Vier op de vijf van de ondervraagde Heldernaren is zeer positief over de aanwezigheid van camera's in de binnenstad. Ruim 65 procent voelt zich ook echt veiliger door dit cameratoezicht. Of de zeven camera's echt bijdragen aan de veiligheid is minder duidelijk. Het aantal meldingen en aangiften bij de politie daalt al jaren gestaag, maar dat kan ook andere oorzaken hebben. De camera's zijn namelijk slechts een onderdeel in een breed pakket van maatregelen om de veiligheid in de binnenstad te verbeteren.

In 1997 stelde de gemeente samen met de horeca, politie en justitie een pakket maatregelen vast om excessen in het uitgaansgebied te verminderen. Bezoekers voelden zich onveilig en de openbare orde was regelmatig in het geding. De maatregelen bestonden uit meer politiesurveillances, verbetering van de sluitingsverlichting, een ontzeggingenbeleid en het verruimen van het vervoersaanbod. Het cameratoezicht was het sluitstuk van dit pakket. Bij het cameratoezicht werken de gemeente, politie Noord-Holland Noord en DEKO - de beheerder van de camera's -nauw samen. De gemeente is eindverantwoordelijk, ook voor de financien. Op dit moment zijn er zeven camera's in de binnenstad. De eerste werden in 1998 geplaatst in het uitgaansgebied, maar later zijn ze ook in het winkelgebied opgehangen (zie bijlage voor kaartje). Alle camera's zijn beweegbaar, kunnen inzoomen, hebben een zeer scherp beeld, zijn minder vandalismegevoelig dan oude modellen en kunnen 360° roteren.

Onderzoek naar effecten cameratoezicht

Dit cameratoezicht is nooit tegen het licht gehouden. Dit jaar is dat voor het eerst gedaan. Daarvoor zijn politiecijfers gebruikt en is een enquete gehouden onder de bewoners van de stad. Ook de winkeliers, horecaondernemers en DEKO is gevraagd naar hun standpunt. Omdat het de eerste keer dat het cameratoezicht in de binnenstad is geevalueerd, zijn geen cijfers bekend waarmee kan worden vergeleken. Daarom wordt deze eerste evaluatie als beginpunt gebruikt voor verdere onderzoeken.

Politiecijfers laten daling zien

Politiecijfers van de afgelopen vier jaar laten zien dat het aantal aangiften en meldingen in de straten waar een camera hangt elk jaar afneemt. Ten opzichte van 2006 is het aantal aangiften in 2008 gedaald met 11,5%. Het aantal meldingen, inclusief aangiften, is in diezelfde periode met 10,8% gedaald. [In de bijlage bij dit persbericht vindt u de exacte cijfers] Dat zijn mooie cijfers, maar het gaat te ver deze daling aan de camera's te wijten. In de eerste plaats zijn er geen gegevens van voor de periode dat er camera's hingen. Het echte nut van de camera's kan dan ook moeilijk worden bepaald. Daar komt bij dat er een heel pakket van maatregelen is ingevoerd. De daling wordt logischerwijs eerder veroorzaakt door dit pakket, dan door een zelfstandig onderdeel, zoals camera's. Het is dus moeilijk een positief verband te leggen tussen de vermindering van het aantal aangiften en de aanwezigheid van camera's. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat er meer criminaliteit is, maar dat er minder aangiften worden gedaan.

Bewoners tevreden over camera's

In maart 2009 is onderzoek gedaan naar de veiligheidsbeleving van de Helderse bevolking in relatie tot de aanwezigheid van camera's in de binnenstad. Er werden 1000 Heldernaren ondervraagd, 320 daarvan hebben gereageerd. Een van de belangrijkste conclusies is dat ruim 65% van de respondenten zich veiliger voelt door de aanwezigheid van de camera's. Verder is ruim vier op de vijf respondenten (zeer) positief over het cameratoezicht in de binnenstad (82%). Nog geen 2% is hierover (zeer) negatief. Daarnaast gaf het grote merendeel van de respondenten (93%) aan dat hun privacy of vrijheid er niet door wordt aangetast. Wel plaatsen sommige mensen vraagtekens bij het gebruik. Kijkt er bijvoorbeeld wel iemand naar de camerabeelden? Is de preventieve werking voldoende? Degenen die rottigheid willen uithalen zijn immers ook op de hoogte van de aanwezigheid van camera's. En wat gebeurt er eigenlijk met de opnamen?

Rapportcijfer veiligheid onvoldoende

Aan de respondenten is verder gevraagd of zij zich wel eens onveilig voelen in de binnenstad. 38% geeft aan dat dit wel eens het geval is. Vrouwelijke respondenten voelen zich vaker onveilig in de binnenstad dan mannelijke, respectievelijk 41% en 34%. De Helderse bevolking is ook gevraagd een rapportcijfer te geven voor de veiligheid in de binnenstad op verschillende tijdstippen. Overdag geeft men gemiddeld het rapportcijfer 7,4, 's avonds geeft men een 5,8 terwijl het rapportcijfer voor de veiligheid 's nachts gemiddeld op een 4,5 uitkomt.

Overlast en criminaliteit verminderd door camera's?

De respondenten is gevraagd of men vindt dat de overlast en de criminaliteit in de binnenstad de laatste jaren door de aanwezigheid van camera's is verminderd. Bijna een kwart van de respondenten (ruim 23%) denkt dat dit het geval is, 15% denkt dat dit niet zo is, de overige 62% heeft hierover geen mening. De algemene teneur uit de antwoorden is dat het wel veiliger is geworden, dat er minder verhalen zijn over agressie en overlast. Wel hebben sommige respondenten het idee dat de overlast zich heeft verplaatst naar plekken zonder cameratoezicht.

Publiek meer informeren

Een van de conclusies die de gemeente moet trekken uit de reacties van de ondervraagden, de (horeca)ondernemers en DEKO, is dat de gemeente te weinig heeft gecommuniceerd over de werking van de camera's. Wat kunnen ze, wie bekijkt ze, waar worden de beelden voor gebruikt, worden ze bewaard? De gemeente gaat de bewoners daar binnen een maand nog uitgebreid over informeren.

Toekomst cameraproject

De gemeente ziet genoeg redenen om de camera's te laten hangen. Wel is er een termijn van twee jaar aan verbonden. Na die twee jaar gaat de gemeente opnieuw evalueren en bekijken of de noodzaak van cameratoezicht nog steeds bestaat.

De "Evaluatie Cameratoezicht: onderzoek onder de Helderse bevolking" is te downloaden op www.denhelder.nl (Bron: Gemeente Den Helder)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl