Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 05 augustus 2009 Jaarverslag 2008 Regionale Ombudscommissie

De Regionale Ombudscommissie†brengt†jaarlijks zijn verslag met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden uit.

In het jaarverslag geeft de commissie aan hoeveel klachten er per jaar per gemeente zijn ingediend. Per klacht geeft de commissie aan of de klacht gegrond, deels gegrond of ongegrond verklaard zijn. Tevens kan de commissie in het jaarverslag aanbevelingen aan de gemeenten doen. In sommige jaarverslagen gaat de Ombudscommissie in op de ontwikkelingen op het gebied van klachtrecht van dat jaar.

De Ombudscommissie

De Ombudscommissie is door de gemeenteraad van Hoorn op 13 juli 1993 ingesteld als onafhankelijke, externe, klachtbehandelaar. Bij de Ombudscommissie zijn sinds de wetswijziging van 1 januari 2006 de volgende gemeenten aangesloten: Andijk, Anna Paulowna, Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Niedorp, Koggenland, Opmeer, Wieringen en Wieringermeer. Een gebied met meer dan 218.739 inwoners (peildatum 01-01-2008).

Taak

De Ombudscommissie heeft tot taak de aan haar voorgelegde klachten over gedragingen van de gemeente (waaronder gedragingen van ambtenaren en bestuurders) in tweede instantie te onderzoeken en daarover een oordeel uit te spreken. Dit noemt men het externe klachtrecht. Voordat men met een klacht bij de commissie terecht kan, dient eerst de betreffende gemeente de klacht te behandelen. Dit noemt men het interne klachtrecht. Een klacht kan gaan over ongeïnteresseerd optreden, van het kastje naar de muur sturen, iets toezeggen en niet doen, onheuse bejegening, brieven niet of te laat beantwoorden, geen informatie verstrekken, onzorgvuldige voorbereiding, discriminatie, niet geholpen worden, enz.

Jaarverslag 2008

De Regionale Ombudscommissie heeft in 2008 moeten constateren dat zowel gemeenten als burgers te maken hebben gekregen met een toenemende complexiteit bij de verschillende overheden. Het samengaan van een aantal gemeenten heeft noodzakelijkerwijze ook de samenvoeging van het ambtelijk apparaat tot gevolg gehad. Op zichzelf is daar natuurlijk niets mis mee maar de integratie van diensten en de daarmee gepaard gaande aanpassingen in werkwijzen in een veranderde omgeving kan welhaast niet onmerkbaar aan de burgers voorbij zijn gegaan.

Ook in de toekomst zullen een aantal van de thans zelfstandige gemeenten kiezen voor enige vorm van verdergaande samenwerking. De Ombudscommissie maakt zich echter wel enige zorgen over deze trend omdat de toename van het aantal onderlinge afhankelijkheidsrelaties bij de overheid zonder enige twijfel gevolgen zal hebben voor de burgers. Gemeenten dienen er, naar het oordeel van de commissie, dan ook voor te waken dat de burger niet in de knel komt en verstrikt raakt in de `kluwen van afdelingen en organisaties' waardoor die burger welhaast als vanzelf van het bekende `kastje naar de muur' wordt gestuurd.

De commissie realiseert zich echter terdege dat de toenemende verwevenheid ook gevolgen heeft voor het ambtelijk apparaat en voor hen die daarin werkzaam zijn, met name daar waar verschillende afdelingen of organisaties moeten samenwerken. Die samenwerking wordt steeds belangrijker maar ook steeds moeilijker. Klachten van burgers die het gevolg zijn van de minder goede samenwerking worden ook steeds moeilijker op te lossen. Het dient de gemeenten dan ook tot zorg te zijn dat de communicatie naar de burgers optimaal blijft of wordt.

De Ombudscommissie wil de aangesloten gemeenten een tweetal adviezen in overweging geven: Allereerst zou de burger idealiter één aanspreekpunt binnen een gemeente moeten kunnen benaderen wanneer hij in de knel is gekomen. Bij dat aanspreekpunt zou dan niet met een juridische blik naar de voorgelegde problematiek moeten worden gekeken maar veel meer met een oplossingsgerichte benadering moeten worden gewerkt. Essentieel is dat er één instantie is die de regie in handen neemt ook wanneer er meer afdelingen en /of organisaties bij de voorgelegde problematiek zijn betrokken.

Daarnaast zouden de gemeenten de aanpak van de complexiteit binnen de organisatie(s) hoog op de agenda moeten plaatsen. Voorkomen blijft immers beter dan genezen en een `lean and mean machine' is in het voordeel van zowel burger als overheid, het verkleint de kloof tussen burger en overheid, is goedkoper, werkt sneller en voorkomt klachten.

Jaarverslag 2008 Regionale Ombudscommissie

Het "Jaarverslag 2008 Regionale Ombudscommissie" is te downloaden via www.regionaleombudscommissie.nl (Bestuur, Burgerjaarverslag) (Bron: Gemeente Wieringermeer)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl