Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 16 april 2013 Terinzagelegging Ontwerp Natuurbeheerplan Noord-Holland 2014

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het Ontwerp Natuurbeheerplan 2014 op 9 april 2013 (166098/166106) vastgesteld en akkoord bevonden voor de terinzagelegging.

Melding

In het Natuurbeheerplan staat waar welk soort natuur, agrarische natuur of landschap aanwezig is of ontwikkeld kan worden. Het Natuurbeheerplan bevat de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en ecologische verbindingszones. Ook staat in het Natuurbeheerplan hoe de in Noord-Holland aanwezige natuur, agrarische natuur of landschap beheerd moet worden en of eigenaren en gebruikers subsidie kunnen aanvragen voor het structurele beheer of voor een eenmalige kwaliteitsimpuls.

Terinzagelegging

U kunt het Ontwerp Natuurbeheerplan 2014 van maandag 6 mei 2013 tot en met maandag 17 juni 2013 inzien op alle gemeentehuizen van Noord-Holland en op het kantoor van de provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem. Wij verzoeken u bij inzage op het kantoor van de provincie telefonisch een afspraak te maken tel: 023-5143814. U kunt de stukken ook downloaden via www.noord-holland.nl. De kaarten zijn ook te bekijken via een kaartviewer.

Zienswijze indienen

Van 6 mei 2013 tot en met 17 juni 2013 kan een ieder schriftelijk zienswijzen naar voren brengen ten aanzien van het Ontwerp Natuurbeheerplan 2014. Wij verzoeken u uw zienswijze te voorzien van duidelijk kaartmateriaal. Uw zienswijze kunt u sturen aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, ter attentie van de heer W.M. Lubbers, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem onder vermelding van 'Zienswijze Ontwerp Natuurbeheerplan 2014'.

Ontvangen zienswijzen zullen worden opgenomen in een Nota van beantwoording.

Daarin volgt een beschrijving van de aard van en het ambtelijk advies over de ingediende zienswijzen. Gedeputeerde Staten betrekken dit bij hun besluitvorming over het definitieve Natuurbeheerplan 2014 dat voorzien is in september 2014. (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl