Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 16 april 2013 College Hollands Kroon legt kadernota subsidiebeleid voor aan raad

Bij de vaststelling van de begroting 2013 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over subsidiebeleid.

In deze motie is bepaald dat subsidiebeleid zodanig moet worden aangepast dat organisaties alleen nog subsidie moeten kunnen ontvangen wanneer daar een, zoveel als mogelijk meetbare, tegenprestatie tegenover staat. Ook in het coalitieakkoord wordt gesteld dat nieuw subsidiebeleid opgesteld moet worden, waarbij het maatschappelijk effect van subsidies aantoonbaar moet zijn. Om dit te kunnen bereiken moet de gemeenteraad uitspreken welke verantwoordelijkheid de gemeente neemt in de ondersteuning van activiteiten en welke beleidsdoelstellingen de gemeente heeft voor deze activiteiten. Om dat vast te leggen wordt de kadernota subsidiebeleid op 25 april 2013 aan de gemeenteraad voorgelegd. Het stuk wordt allereerst oordeelvormend behandeld.

Hieronder volgt een korte kernboodschap van de inhoud van de kadernota subsidiebeleid.

De samenleving maak je met elkaar

Met de herijking van het subsidiebeleid doet het gemeentebestuur een appèl op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van inwoners van Hollands Kroon. Want: de samenleving maak je met elkaar. De gemeente heeft de afgelopen decennia flink geïnvesteerd in de infrastructuur en het verenigingsleven bloeit, maar een kanteling lijkt noodzakelijk. Dat de gemeente moet bezuinigen, dat staat vast.

Maar het huidige subsidiebeleid heeft wellicht ook te veel gezorgd voor een situatie waarin verenigingen en instellingen afhankelijk zijn geworden van gemeentelijke subsidie. De focus in het verstrekken van subsidies wordt verlegd naar de mate waarin activiteiten en instellingen bijdragen aan het versterken van de eigen kracht van een individu of de gemeenschap. Daar waar mogelijk zal subsidie vooral als stimulering dienen en daarmee een tijdelijk karakter hebben.

Als het gaat om de kwetsbare doelgroepen zal de gemeente een actieve rol blijven spelen. De gemeente ondersteunt activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, het faciliteren van ontmoeting en een passend ondersteuningsaanbod voor leefkwaliteit, welzijn en (gezondheids)zorg. Maar voor activiteiten die primair gericht zijn op ontspanning en een plezierige invulling van vrije tijd, zullen de inwoners van Hollands Kroon meer worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid. Dit houdt in dat inwoners zelfstandig het sociale, sportieve en culturele leven in Hollands Kroon in stand houden en daarin actief te zijn. Behoud en verdere versterking van deze actieve houding is bovendien essentieel voor de sociale binding van alle inwoners van gemeente Hollands Kroon.

U kunt de raadsstukken op www.hollandskroon.nl bekijken. (Bron: Gemeente Hollands Kroon)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl