Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 17 juni 2009 Regio wil Hondsbossche en Pettemer Zeewering met zand versterken

Op 15 juni 2009 hebben provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeenten Zijpe en Bergen hun voorkeur uitgesproken voor het versterken van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering met zand voor de dijk.

Door het aanbrengen van zand moet de zeewering Noord Holland weer voor minimaal 50 jaar veiligheid bieden. Hiermee is, het alternatief van de "grote dijkverhoging" waarbij de dijk zeven meter verhoogd zou worden, van de baan.

Milieueffectrapport

Provincie Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werken samen binnnen het project Kust op Kracht om in opdracht van het Rijk een goede oplossing te zoeken voor zowel de veiligheid als de ruimtelijke kwaliteit. In het onlangs opgestelde milieueffectrapport (MER) zijn vier alternatieven en varianten op hun effecten beoordeeld, variërend van oplossingen aan de kant van de zee, het verhogen en/of het versterken van de binnenkant van de dijk. Er is gekeken naar een flink aantal aspecten, zoals veiligheid, uitbreidbaarheid (is geen goed nederlands woord! Beuitbreiding, flexibiliteit, leefkwaliteit, draagvlak, aanleg- en onderhoudskosten, mogelijke baten en effecten op ruimtelijke kwaliteit. †De voorkeur gaat uit naar de "zandige oplossing".

De oplossing kan rekenen op breed draagvlak van de inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers. Een keuze voor een zandige oplossing past in het rijksbeleid om de kustlijn met zand in stand te houden. Ook sluit deze optie goed aan bij het advies van de Deltacommissie. Deze commissie heeft een advies gegeven aan het Rijk over de te treffen maatregelen voor een veilig Noord-Holland met het oog op de klimaatverandering.

Uitwerking voorkeursalternatief

De komende maanden wordt de zandige oplossing verder uitgewerkt. De haalbaarheid van een alternatief met meer zand wordt de komende weken getoetst.

De versterking van de Hondsbossche en Pettemer zeewering gaat om grote bedragen. De zandige oplossing is niet het goedkoopste alternatief. De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat moet instemmen met het door de provincie en het hoogheemraadschap gekozen voorkeursalternatief met de daarbij behorende kosten voor verbetering van de veiligheid. Rijkswaterstaat adviseert de staatssecretaris over het voorkeursalternatief. Op dit moment kan Rijkswaterstaat nog geen positief advies over de zandige oplossing geven en wacht nadere detaillering af. Het voorkeursalternatief wordt verder uitgewerkt tot een kustversterkingsplan. Naar verwachting volgt in 2010 een formele inspraakperiode.

Zwakke schakels in Noordhollandse kust

De Hondsbossche en Pettemer Zeewering is door het ministerie van Verkeer en Waterstaat aangewezen als één van de zwakke plekken in de kustverdediging.

Dat houdt in dat op deze plek het risico bestaat dat in extreme omstandigheden meer water over de dijk kan slaan dan waar de veiligheidsnormen rekening mee houden. Ook de zeewering in de Kop van Noord-Holland is aangewezen als zwakke schakel. (Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl