Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 08 juli 2013 Stropers op de kust - kennisuitwisselings-middag NVWA, HHNK

HHNK logoBron: HHNK - Helaas, stropen gebeurt nog steeds. Niet alleen op konijnen en ander wild, ook vissen zijn de klos. Dat is in onze Noord-Hollandse wateren niet anders. Om hier gerichter tegen op te treden, vond vorige week een kennisuitwisselings-middag plaats met de NVWA.

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA; de voormalige AID) verlegt zijn aandacht van de Randmeren naar het Noord-Hollandse polderwater. Waarom? Omdat in het polderwater nog veel te stropen valt. De beroepsvissers in ons beheersgebied schatten dat dertig procent van de economische vissoorten zoals aal en snoekbaars illegaal wordt gevangen (en verhandeld). Tijdens de studiemiddag gaf Michel Ros, inspecteur Visserij en Landelijk coördinator visstroperij, een presentatie over wetgeving en opsporingstechnieken, speciaal voor onze rayonbeheerders en handhavers.

€ 10.000,--

In ons beheergebied komen vooral in het veenweidegebied nog veel (uitgezette) alen voor. Dat willen we als waterkwaliteitsbeheerder ook graag zo houden. We zijn erin geslaagd op een relatief goedkope wijze watersystemen passeerbaar te maken voor migrerende vissoorten zoals de aal. Ook de aanleg van een geschikt leefgebied door een groot areaal aan natuurvriendelijke oevers verloopt succesvol. Daarom gaat het met de aal ook redelijk in ons gebied.

Helaas, dat weten stropers ook. Stropers hebben vaak veel geldelijk gewin aan hun illegaal handelen. Die winst kan oplopen tot soms € 10.000,-- per maand. De eigenaar van het water, in dit geval het hoogheemraadschap, mag visrechten gunnen aan sport- en beroepsvissers. Beroepsvissers moeten van hun vangst leven en ondervinden veel nadeel van stroperijen. Sportvissers vangen in principe geen aal.

Economisch delict

Voor 2000 was het illegaal plaatsen van een vangtuig nog een overtreding die werd afgedaan met een boete van fl 150,--. Inmiddels is de aal een bedreigde diersoort en is het illegaal vangen een misdrijf geworden. Via de wet economische delicten staat hierop een geldboete van € 1.250,-- of een taakstraf van 100 uur, en inbeslagname van het vaak kostbare materiaal. Maximaal kan, bij herhaling, een gevangenisstraf van 6 jaar uitgedeeld worden. Dit jaar wordt er vooral nabij gemalen intensief gepost door onze collega's. Dit zijn namelijk plekken waar zich veel vis verzamelt. Inmiddels zijn er al aanhoudingen verricht. Deze mensen komen binnenkort voor de rechter.

Stropers zijn vaak ook nog vervolgbaar vanuit de flora en faunawet. Daar geldt de omgekeerde bewijslast. Dat wil zeggen dat de 'visser' moet aantonen dat de vangst rechtmatig is. Onze opsporingsambtenaren zijn alleen bevoegd in heterdaadsituaties op te treden. De ambtenaren van NVWA hebben verdergaande bevoegdheden. Daarom is een intensieve samenwerking belangrijk.

Samenwerking

Zoals elk project kent de samenwerking ook een aantal prestatie-indicatoren: wanneer slaagt de samenwerking? Op het vlak van de snoekbaars streven we naar drie gerechtelijk vooronderzoeken. Voor de aal streven we naar de inbeslagname van minstens 100 fuiken. In de afgelopen tijd zijn er alleen al in West-Friesland 76 fuiken boven water gehaald. De in beslag genomen fuiken gaan naar het ontwikkelingsproject 'Vissers voor vissers'. Vanaf 1 september 2013 is er gedurende drie maanden een algeheel verbod op de aalvangst. Ook de dan 'werkloze' beroepsvissers werken samen mee om stropers te betrappen.

We doen meer

Vanaf 1 september 2013 start ook weer het project 'Paling over de dijk' van de stichting DUPAN, als onderdeel van de Kaderrichtlijn Water. Op circa 10 locaties worden geslachtsrijpe (schier)alen over de dijk gezet. Vooral om te voorkomen dat ze beschadigd worden in het gemaal, zolang dat nog niet visvriendelijk is.

Ook dit jaar worden er nog vispassages aangelegd, onder andere nabij Kadoelen in Amsterdam Noord. Deze vispassage ontsluit de gehele Waterlandse boezem. In dat gebied is het goed toeven voor de aal. Kortom, we werken op vele fronten aan de bescherming van de aal en een goede en gezonde visstand.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl