Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 01 augustus 2000 Onderzoek naar Sluizen en gemalen

DEN HAAG - Staatssecretaris De Vries van waterstaat laat de stevigheid van sluizen en gemalen onderzoeken. Met name historische en handbediende bouwwerken lijken zwakke schakels te zijn hij de waterkering. Dat heeft de staatssecretaris aan de Tweede Kamer laten weten.

De staatssecretaris neemt de maatregel naar aanleiding van een advies van de Technische Adviescommissie voor de Waterkering. Deze commissie heeft een nieuwe methode ontwikkeld en getest om overstromingskansen van dijkringen te berekenen. Met name kunstwerken als sluizen blijken daarbij zwakke schakels te zijn. Dat komt doordat over de constructie van historische bouwwerken vaak te weinig kennis is. Zo is het niet altijd duidelijk hoe stevig de ondergrond is van een bouwwerk. Ook over de betrouwbaarheid van de handbediening van kunstwerken heerst onzekerheid.

De nieuwe methode om overstromingskansen te berekenen is volgens De Vries een zeer bruikbaar middel bij het waterkeringsbeheer. Tot nu toe wordt gebruik gemaakt van berekeningen van de kans dat een waterstand een veilige hoogte overschrijdt.

Nieuwe methode Overstromingen ontstaan echter niet alleen door te lage, maar ook door te zwakke dijken, duinen en bouwwerken. Zo kunnen delen van dijken inzakken of kan er water door of onder een dijk heensijpelen. De nieuwe methode houdt daar wel rekening mee.

Uit de eerste testen van de nieuwe methode in vier regio's blijkt dat de overstromingskans van een heel gebied fors teruggedrongen kan worden door de zwakste schakel aan te pakken. Op grond daarvan heeft De Vries besloten dat ze ook voor alle andere bedijkte gebieden in Nederland die zwakke schakels in kaart laat brengen en de overstromingsrisico's laat berekenen. Dat onderzoek ·moet uiterlijk 2002 klaar zijn. Noord-Holland Noord is één dijkring, met uitzondering van de Wieringermeerpolder, Wieringen en Texel. Volgens Rijkswaterstaat is het sluizencomplex van IJmuiden voorlopig veilig, ook in het licht van de berichten over stijgende waterstanden in de Noordzee. Tegelijkertijd met de renovatie van de sluizen worden de sluizen momenteel namelijk ook opgehoogd. De sluizen voldoen daardoor ruimschoots aan de gestelde normen, aldus de woordvoerder.(NHD)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl