Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 15 maart 2016 NHN: Vitaliteit verblijfsrecreatie in Noord-Holland Noord onderzocht

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord logoBron: Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord - De vitaliteit van de huidige verblijfsrecreatie in de regio Noord-Holland Noord en de hierbij behorende marktkansen worden de komende maanden onderzocht door een onafhankelijk adviesbureau voor de verblijfsrecreatie, ZKA uit Waalwijk. Het onderzoek wordt gedaan in opdracht van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, 17 gemeenten in Noord-Holland Noord en de Provincie Noord-Holland en heeft mede ten doel om een kader te hebben om de haalbaarheid voor nieuwe ontwikkelingen sneller inzichtelijk te hebben.

Het aanbod voor recreanten en toeristen in de regio is zeer afwisselend en bestaat onder andere uit strand, duinen, bossen, polders en karakteristieke steden en dorpen. Uit gesprekken met toeristische ondernemers en consumenten blijkt echter dat het aanbod van verblijfsrecreatie in bepaalde gevallen niet meer aansluit op de marktvraag. Een kwaliteit- en innovatieslag is belangrijk, omdat de verblijfsrecreatiesector van grote invloed is op ondernemerschap, investeringen, werkgelegenheid, leefbaarheid en directe en indirecte bestedingen van bezoekers. De gemeenten in de regio willen dit onderzoek daarom samen met Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord zoveel mogelijk faciliteren.

ZKA gaat in nauwe samenwerking met de opdrachtgevers en de sector het gevraagde inzicht geven en daarmee de bouwstenen leveren om tot verantwoorde keuzes te komen om de verblijfsrecreatie te vitaliseren. De eindrapportage komt in de vorm van een probleemanalyse en wordt voor de zomer van 2016 opgeleverd. Het rapport geeft objectief en kwantitatief onderbouwd inzicht in de resultaten.

"Gemeenten en provincies zijn verantwoordelijk voor een optimale ruimtelijke ordening, die de verblijfsrecreatie de kans geeft te floreren. Om in te spelen op de marktvraag van morgen, is inzicht nodig in het huidige vraag- en aanbod, maar vooral ook in de toekomstige vraag," aldus Arthur Helling, regiomanager van brancheorganisatie RECRON. De brancheorganisatie behartigt de collectieve en individuele belangen van ruim 2.000 professionele bedrijven in de toeristische en recreatieve sector. Deze bedrijven vertegenwoordigen circa vijfentachtig procent van de omzet in de branche.

Cees Brinkman van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord vult aan: "Het ontbreekt de overheid en de sector op dit moment nog aan een volledig inzicht in kwantiteit en kwaliteit van het aanbod in relatie tot wat de consument tegenwoordig verlangt. Door deze feiten scherp te krijgen worden we in staat gesteld goede keuzes te maken over het al dan niet (door)ontwikkelen van bestaande accommodaties, het onderscheiden van verschillende marktgebieden binnen de regio en het eventuele herstructureren en transformeren van aanbod dat niet meer aansluit op de marktvraag. Bij al deze beslissingen dienen de ontwikkelingen ook te passen en aan te sluiten bij de identiteit en de kwaliteit van verschillende gebieden in de regio. De economie stoort zich niet aan gemeente- en regiogrenzen en daarom is regionale samenwerking en afstemming hierbij een belangrijke factor."

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl