Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 07 september 2009 Komende jaren financiële krapte voor Provincie Noord-Holland

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de concept-begroting 2010 vastgesteld. In deze begroting wordt zichtbaar dat de komende jaren forse tekorten optreden.

De economische crisis en het besluit van het kabinet om de budgetten van de provincies fors in te krimpen, brengen de provincie in financieel opzicht in zwaar weer.

De tekorten lopen in 2010 op tot ruim € 20 miljoen en in 2011 tot ruim € 57,5 miljoen. De tekorten zijn grotendeels te wijten aan de lagere uitkering uit het Provinciefonds. Deze wordt in 2010 verminderd met € 35 miljoen. Ook de extra bijdrage van de provincie aan een aantal rijksprojecten van € 105 miljoen heeft een negatieve invloed op de begroting. Deze bijdrage is in 2008 overeengekomen in de Bestuursovereenkomst tussen Rijk en provincies.

De begroting die Gedeputeerde Staten van NH hebben vastgesteld, is nog geen volledige begroting. Hierin staat alleen de financiële situatie van de provincie, zonder voorstellen om de tekorten aan te vullen. Voor deze constructie is gekozen, omdat het huidige college vlak voor het zomerreces is aangetreden. Hierdoor was er onvoldoende tijd om een volledige begroting voor te bereiden. Provinciale Staten zullen op 9 november deze begroting behandelen en vaststellen.

In de tweede helft van september komen Gedeputeerde Staten van NH met voorstellen om de tekorten aan te vullen. Hoe deze eruit gaan zien, is op dit moment nog niet bekend. Ook komt er dan een voorstel hoe om te gaan met de inmiddels deels uitgekeerde gelden uit de verkoop van de Nuonaandelen. Provinciale Staten zullen deze voorstellen in december 2009 behandelen.

Het geld dat de provincie NH op dit moment bij de banken heeft uitstaan is gereserveerd voor projecten en biedt dan ook geen structurele oplossing om de tekorten aan te vullen. Het uitgangspunt van GS is dat keuzes om met de tekorten om te gaan moeten leiden tot een solide financiële positie. (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl