Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 08 juni 2009 Jaarrekening gemeente Texel positief

De gemeente Texel sluit 2008 af met een positief financieel resultaat. Dit blijkt uit de conceptjaarrekening. Het vrij te besteden bedrag van € 783.000 is ontstaan door grotendeels incidentele meevallers. Onder andere door de leges op bouwvergunningen,  meeropbrengst belastingen. Het college stelt voor dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve.

  In het resultaat is rekening gehouden met het risico dat 20% van het geld in deposito bij Landsbanki niet terugkomt. Ook is ingecalculeerd dat de rente over deze gelden niet wordt ontvangen. Hiervoor is een voorziening van € 1.7 miljoen getroffen.

De belangrijkste meevallers in 2008 deden zich voor bij de leges op bouwvergunningen. Hier werd een extra voordeel mee verkregen van € 458.000. Dit kwam onder meer door de verleende vergunningen voor grote incidentele projecten zoals OSG De Hogeberg, het nieuwe gemeentehuis en De Krim.

Daarnaast is de opbrengst van belastingen (OZB, forensen en toeristen) hoger uitgevallen dan begroot. Voor de forensen- en toeristenbelasting is dit veroorzaakt door uitgevoerde controles. De meeropbrengst OZB is grotendeels een gevolg meer ver- en nieuwbouw.

De belangrijkste tegenvaller in 2008 is het schouwen van sloten en waterwerken met een bedrag van € 140.000. Dit werd veroorzaakt door de noodzaak tot meer uitbesteding van maai- en baggerwerkzaamheden. Mede door de strengere eisen die het Hoogheemraadschap tegenwoordig stelt aan handhaving van de maten van schouwsloten, moest vaker gebaggerd worden.

Resultaten

Achter de cijfers gaan een boel resultaten schuil. Zo is er in 2008 flink doorgewerkt aan de WMO beleidsnota 2009-2013, de overname van de haven Oudeschild van Rijkswaterstaat, de voorbereiding nieuwbouw brandweerkazerne De Cocksdorp en de start van het pilotproject decentralisatie toezicht Drank- en Horecawet.

Voorts zijn de grondexploitaties herzien, omdat uit de woonvisie een lagere grondbehoefte blijkt en de economische recessie vertraging oplevert in de gronduitgifte. Uit de berekeningen blijkt dat alle grondcomplexen nog steeds een positief resultaat opleveren.

De controle op de jaarrekening door de accountant is formeel nog niet afgerond. De conceptjaarrekening wordt in de commissievergadering Middelen van 11 juni 2009 besproken. De verwachting is dat de accountantsverklaring, inclusief goedkeuring voor de rechtmatigheid, voordien beschikbaar is. (Bron: Gemeente Texel)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl