Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 25 Januari 2005 Arbeidsproductiviteit staat centraal in het provinciaal economisch beleid van de toekomst

De economie in Noord-Holland ziet er 2030 anders uit dan vandaag. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) spelen daarop in met accentverschuivingen in het economisch beleid op lange termijn. Uit onderzoek van de provincie blijkt dat vergrijzing de voornaamste oorzaak is van de veranderingen in de Noord-Hollandse economie.

De conclusies uit het rapport van de provincie 'Sociaal Economische Verkenningen' (september 2004) werden november vorig jaar ondersteund door het Centraal Planbureau (CPB). Aangezien de economische ontwikkelingen op lange termijn onzeker zijn publiceerde het CPB vier langetermijnverkenningen voor Nederland : Sterk Europa, Regionale Samenlevingen, Globariserende Economie en Transatlantische Markt. In de eerste twee scenario's is de invloed van de overheid op de economische ontwikkelingen groot. Daarbij gaat het scenario Sterk Europa er vanuit dat de samenwerking binnen de Europese Unie verder uitgebreid wordt en sterker gefundeerd is. Bij Regionale Samenlevingen blijft de invloed van de nationale overheid onveranderd. In het scenario Transatlantische Markt spelen technologische ontwikkelingen een belangrijke rol bij economische groei, terwijl dit bij de Globaliserende Economie veroorzaakt wordt door de arbeidsmobiliteit en particuliere investeringen.

In alle vier de scenario's heeft Noord-Holland te maken met een sterk afnemende groei en mogelijk zelfs inkrimpen van het arbeidsaanbod. Verdergaande technologische ontwikkelingen zullen daarop volgen om de economische groei te kunnen behouden. Het kleiner worden van het arbeidsaanbod wordt verklaard door de vergrijzing en de beperkte bevolkingsgroei. Hierdoor zal de werkgelegenheid in de landbouw en industrie verder afnemen, terwijl er een toename van de werkgelegenheid in de zorg zal zijn. De economische groei hangt in de toekomst niet meer af van een grotere werkgelegenheid, maar zal vooral worden bepaald door de groei van de arbeidsproductiviteit. Hierbij spelen innovatieve ontwikkelingen een belangrijke rol.

De provincie heeft een beperkt invloed op bepaalde onzekerheden in de economie. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om keuzen ten aanzien van internationalisering en over de rol van de nationale en Europese overheid. Het provinciaal economische beleid is daarentegen meer gericht op het scheppen van de juiste voorwaarden om economische groei mogelijk te maken. In het huidige beleid is dat sterk gericht op het stimuleren van de werkgelegenheid in bijvoorbeeld Noord-Holland Noord. In de toekomst worden ontwikkeling en beschikbaarheid van kennis, een goed opgeleide arbeidsmarkt, bereikbaarheid en een aantrekkelijke woon- en leefomgeving nog belangrijker. GS houden hier rekening mee met het ontwikkelen en uitvoeren van beleid en projecten, die van invloed zijn op de lange termijn. (bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl