Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 03 juli 2009 Provincie Noord-Holland streeft naar efficiŽnt en duurzaam bodemgebruik

Op 30 juni heeft het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland de Bodemvisie Noord-Holland 2009-2013 vastgesteld.

In de Bodemvisie geeft de provincie aan hoe zij de komende jaren met de Noord-Hollandse bodem wil omgaan. Gedeputeerde milieu Bart Heller: "Centraal in de bodemvisie staat een efficiënte en duurzame benutting van de bodem. Dit betekent dat het gebruik van de bodem zo goed mogelijk wordt afgestemd op de eigenschappen van de bodem. En dat zo met de bodem wordt omgegaan dat ook toekomstige generaties er nog goed gebruik van kunnen maken. Dit kan soms ook betekenen dat de bodem op bepaalde plaatsen met rust gelaten wordt."

In de Bodemvisie werkt de provincie vijf onderwerpen uit, waarvan zij denkt dat daar in de komende jaren met het oog op de verwachte (ruimtelijke) ontwikkelingen de belangrijkste uitdagingen liggen. Deze onderwerpen liggen niet alleen binnen het werkveld van de provincie, maar ook binnen dat van gemeenten en waterschappen. Met het opstellen van een provinciale bodemvisie wil de provincie ook deze partijen stimuleren duurzaam bodemgebruik onderdeel te maken van hun (ruimtelijke) plannen.

Spoedlocaties

Noord-Holland wil inzetten op een snelle aanpak van locaties met bodemverontreiniging waar sprake is van actuele risico's. Hoe zij dit gaat doen, en ook hoe de komende jaren met de overige verontreinigde locaties in de provincie wordt omgegaan, komt in een bodemsaneringsstrategie met bijbehorend uitvoeringsprogramma. Deze zijn eind van dit jaar klaar.

Bodemenergie

De provincie wil de toepassing van bodemenergiesystemen, zoals systemen voor warmte-koudeopslag stimuleren. Er wordt dan ook gewerkt aan een module voor de provinciale website waardoor snel duidelijk is of op een specifieke locatie de toepassing van warmte-koudeopslag mogelijk en ook economisch aantrekkelijk is.

Bodeminformatie

De provincie vindt verder dat bij het opstellen van ruimtelijke plannen, door haarzelf én door gemeenten, de bodem een duidelijkere rol zou moeten spelen. Bij de invulling van plannen zou al vooraf moeten worden gekeken naar de aanwezige bodemeigenschappen in relatie tot de gewenste ruimtelijke inrichting en de functies die de bodem daarbij vervult. De provincie wil dit stimuleren door meer provinciale bodeminformatie via www.noord-holland.nl beschikbaar te gaan stellen. Het gaat dan om informatie over o.a. aardkundige waarden, draagkracht van de bodem, geschiktheid van de bodem voor ondergronds bouwen en de locatie van voormalige stortplaatsen en spoedeisende verontreinigde locaties.

De Bodemvisie Noord-Holland 2009-2013 en diverse kaarten kunt u downloaden op www.noord-holland.nl (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl