Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 28 december 2009 Openstelling subsidieregeling voor Wonen, Welzijn, Zorg (WWZ) projecten in Noord-Holland

Vanaf 1 januari 2010 is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor projecten op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg.

Evenals in voorgaande jaren zoekt de provincie naar inspirerende projecten waarbij de lokale en/of regionale integratie van Wonen, Welzijn en Zorg centraal staat.

Heeft uw gemeente nog geen WWZ voorbeeldproject? In dat geval kunt u vanaf begin 2010 een subsidieaanvraag indienen. De sluitingsdatum voor de subsidieaanvragen is 28 februari 2010. Uiterlijk eind mei 2010 hoort u of uw initiatief subsidie krijgt.†

Wanneer subsidie?

De provincie Noord-Holland is op zoek naar projecten die oplossingen bieden voor bestaande knelpunten op het terrein van Wonen, Welzijn en Zorg. Dat hoeven niet altijd geheel vernieuwende projecten te zijn; Noord-Holland vindt het juist belangrijk dat er passende oplossingen met een duurzaam karakter komen. Te denken valt bijvoorbeeld aan (burger-)initiatieven om de leefbaarheid te verbeteren, de realisatie van kindvriendelijke wijken, mantelzorgwoningen, levensloopbestendige woningen en domotica.†

WWZ in 2010

Ten opzichte van voorgaande jaren heeft de provincie de regels voor de nieuwe WWZ subsidieregeling vereenvoudigd. Gemeenten voeren samen met partners, zoals woningcorporaties en zorg- en welzijninstellingen, deelprojecten uit op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg. Daarom is het vanaf 2010 ook voor andere partijen dan alleen de gemeente mogelijk om de subsidie aan te vragen. Eis is wel dat er afstemming tussen de gemeente en andere partijen is en het project past binnen gemeentelijk beleid en de gemeentelijke regierol.

Meer WWZ

Meer informatie over de regeling WWZ, de criteria waarop de aanvragen beoordeeld worden en het aanvraagformulier is te vinden op het subsidieloket van www.noord-holland.nl (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl