Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Cultuur, Sport & Recreatie : 29 Augustus 2000 Provincies in gebreke met waterbeheer

DEN HAAG - Nederland maakt zijn waterhuishouding ondergeschikt aan ruimtelijke ordening. Er worden woonwijken gebouwd in diep gelegen polders. De risico's van overstromingen nemen toe als het roer niet om gaat.

De stiefmoederlijke behandeling van water begint Nederland op te breken, luidt de conclusie van een onderzoekscommissie onder voorzitterschap van de vroegere commissaris van de koningin in Zuid-Holland, mevrouw ir. J.M. Leemhuis-Stout.

De commissie, die haar bevindingen gisteren in Den Haag presenteerde, vreest dat de veiligheid in westelijk Nederland niet langer te waarborgen is als het beleid niet drastisch wordt omgebogen. Voortgaan op de ingeslagen weg betekent dat de veiligheidsrisico's toenemen, de economische schade bij wateroverlast hoger uitvalt en het verlies aan ecologische en landschappelijke waarden alleen maar groter wordt. Nederland is volgens de commissie onvoldoende voorbereid op extreem hoge waterstanden in de rivieren, zoals het recente verleden ook heeft laten zien.

Door toenemende neerslag in de winter, in combinatie met een stijging van de zeespiegel, wordt de waterafvoer van de grote rivieren belemmerd. De hoogwaterstand in de Rijn bij Lobith dreigt de komende twintig jaar met 30 centimeter te stijgen, terwijl de waterstand juist met 30 centimeter omlaag zou moeten om risico's van overstromingen in te dammen. Dit verlaagde niveau zou al in 2005 bereikt moeten zijn. Om de problemen de baas te worden, moet water meer aandacht krijgen bij de inrichting van Nederland. Bij de keuze van woninglocaties wordt in de regel voorbijgegaan aan het watersysteem. Er is sprake van ondoordachte bouwactiviteit in diepe polders en in de uiterwaarden van de grote rivieren. De gemeenten hebben op dit gebied onvoldoende kennis en de provincies houden te weinig toezicht, zo oordeelt de commissie-Leemhuis. De conclusie luidt dat de overheid haar greep op het grondgebruik deels is kwijtgeraakt.

De aanbieding van het rapport, gisteren aan de Noord-Hollandse commissaris der koningin dr. J.A.van Kemenade, ging vergezeld van het advies aan de provincies om ook letterlijk meer ruimte te scheppen voor water.

Provincies moeten in algemene zin meer werk maken van hun taken op het gebied van coördinatie van de bestrijding van wateroverlast, aldus het advies. Waterschappen, belast met het waterpeil en de waterkwaliteit, staan nog te vaak aan de zijlijn bij planologische beslissingen.(FD)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl

Toerisme in Noord-Holland

Dierentuin Anna Paulowna