Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws : 16 Maart 2006 Complete facelift voor bedrijventerrein Overleek in Medemblik

De eerste subsidie in 2006 uit het actieprogramma 'Water als economische drager' verleent de provincie Noord-Holland aan de gemeente Medemblik voor de herstructurering van het bedrijventerrein Overleek. Op dit bedrijventerrein zijn watersport of watergebonden bedrijven gevestigd. Met de subsidie van € 1.052.455,- zal onder andere een nieuwe botenlift worden gerealiseerd.

Het bedrijventerrein Overleek heeft nu te leiden onder beperkte bereikbaarheid, verpaupering en vertrek van bedrijven. Herstructurering van het terrein is daarom noodzakelijk. Met de middelen worden de openbaren wegen heringericht, aanpassingen uitgevoerd aan de kade en ook het Overlekerkanaal wordt voor een deel gebaggerd. Daarnaast zal samen met 8 jachtbouwers een botenlift worden gerealiseerd. Met deze botenlift, met een capaciteit van 50 ton kunnen andere, nieuwe klanten worden bediend. De financiële injectie van de provincie moet zorgen voor een aantrekkelijk watergebonden bedrijventerrein, met meer kwaliteit en goede vestigingscondities, zodat de werkgelegenheid behouden blijft of toeneemt. Hans Schipper, gedeputeerde economische zaken: "Met dit project kunnen we laten zien dat er met de combinatie watersport en bedrijventerreinen nog een wereld te winnen is. "

Dit project, ingediend door de gemeente Medemblik, vraagt om een totale investering van € 2.652.680,-. De provincie Noord-Holland heeft al eerder een bijdrage geleverd aan dit project; € 238.000,- (HIRB) en € 30.475,- (RES Halter in Balans). Samen met de subsidie uit het actieprogramma 'Water als economische drager' komt de totale provinciale bijdrage nu op € 1.320.930,-. Medefinanciers van dit project zijn: gemeente Medemblik, Rijkswaterstaat en de 8 jachtbouwers.

Als Provinciale Staten akkoord gaan met dit door Gedeputeerde Staten goedgekeurde voorstel over de herstructurering van bedrijventerrein Overleek, kunnen de werkzaamheden dit voorjaar starten. Het provinciale actieprogramma 'Water als ecomomische drager' kan in 2006 nog € 15,1 miljoen euro aan projecten ondersteunen. De projecten moeten uitvoeringsgereed zijn binnen 3 jaar, een groei in arbeidsplaatsen aantonen en passen in de 3 hoofddoelen; recreatie en toerisme (watersport), goederenvervoer over water en watergebonden bedrijvigheid. De provincie is nog volop in gesprek met de indieners van projectvoorstellen over de uitvoerbaarheid en financiering van de projecten. (bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl