Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 19 juli 2013 Europese Commissie geeft groen licht voor steun aan nieuwe multifunctionele kernreactor in Petten

De Europese Commissie is, na onderzoek, tot de conclusie gekomen dat een lening van 80 miljoen EUR die de Nederlandse overheid zal toekennen voor de bouw van een nieuwe kernreactor in het Noord-Hollandse Petten, in overeenstemming is met de EU-staatssteunregels. De Commissie kwam met name tot de bevinding dat de steun zal bijdragen aan diverse doelstellingen van gemeenschappelijk belang, zoals de voorzieningszekerheid van medische radio-isotopen in het belang van Europese patiënten, zonder dat een en ander de mededinging op de interne markt buitensporig verstoort.

Nederland wil een lening van maximaal 80 miljoen EUR verlenen, die de verwachte uitgaven in de eerste fase van het Pallas-kernreactorproject in Petten moet dekken. De nieuwe reactor zal de bestaande hoge fluxreactor (HFR) in Petten vervangen, die in 1961 in bedrijf kwam en het eind van zijn levensduur nadert.

De HFR voldoet momenteel aan een groot deel van de Europese vraag naar medische radio-isotopen, die worden gebruikt voor de diagnose en behandeling van diverse ziekten, zoals kanker, hart- en vaatziekten en hersenaandoeningen. De bouw van een nieuwe reactor is dus van cruciaal belang om op lange termijn de voorzieningszekerheid van medische radio-isotopen te garanderen - in het belang van Europese patiënten. Bovendien dient de reactor nog andere doelstellingen van gemeenschappelijk belang (zie verder).

Tijdens haar onderzoek stelde de Commissie vast dat de voorgenomen steun een geschikt instrument is om deze doelstellingen te bereiken. Ook heeft de steun een stimulerend effect, omdat hiermee de kans toeneemt dat particuliere investeerders vanaf fase 2 in het Pallas-project stappen. Tegelijk is de steun ook evenredig, omdat het slechts om een klein deel gaat van de totale financiering die nodig is om de nieuwe reactor te kunnen bouwen en omdat de steun zal worden terugbetaald zodra het project door particuliere investeerders is overgenomen.

Hierdoor blijven eventuele negatieve effecten van de voorgenomen steun op de mededinging beperkt tot een minimum. Bovendien zorgen zij ervoor dat de reactor op zakelijke basis wordt geëxploiteerd, zonder verstoring door overheidssubsidies.

De conclusie van de Commissie was dan ook dat de positieve effecten van de steun duidelijk opwegen tegen eventuele concurrentieverstoringen die de overheidssteun zou kunnen veroorzaken.

Achtergrond

Doel van het Pallas-project is de bouw van een nieuwe multifunctionele onderzoeksreactor in het Nederlandse Petten. De nieuwe reactor moet de bestaande HFR-reactor in Petten tegen 2023 vervangen. Pallas was oorspronkelijk een initiatief van de exploitant van de HFR-reactor, de Nuclear Research and Consultancy Group (NRG), zonder dat daarmee enige overheidsfinanciering gemoeid was. Door de aanzienlijke risico's die met name in de aanvangsfase aan dit project verbonden zijn, is NRG er echter niet in geslaagd om voldoende private financiering aan te trekken.

Dit project wil het ontwerp van de reactor vastleggen, wil de aanbesteding en de noodzakelijke vergunningen rond krijgen, en wil private financiering aantrekken voor fase 2 (bouw) en fase 3 (exploitatie). De Pallas-reactor zal op drie terreinen actief zijn: de productie van medische radio-isotopen, de productie van industriële isotopen, en onderzoek en bestralingsdiensten.

De Pallas-reactor zal niet alleen bijdragen aan de voorzieningszekerheid van medische radio-isotopen, maar ook aan andere doelstellingen van gemeenschappelijk belang:

- Met de Pallas-reactor blijven het onderzoek en de bestralingsdiensten die momenteel in de HFR plaatsvinden, doorlopen en worden deze verbeterd. De HFR speelt immers een cruciale rol, met name in de EU-onderzoeksprogramma's naar concepten voor innoverende kernreactoren (generatie IV-reactoren).

- De bouw van de Pallas-reactor zal het vervoer van nucleair materiaal binnen de EU ook helpen te beperken, doordat de productie- en verwerkingsfaciliteiten voor medische radio-isotopen op dezelfde locatie worden geconcentreerd. Ook wordt bijgedragen aan de non-proliferatie van kernwapens, omdat de Pallas-reactor alleen met laagverrijkt uranium zal werken.

De niet-vertrouwelijke versie van het besluit van vandaag [17 juli 2013], komt, zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost, in het Staatssteunregister op de website van DG Concurrentie beschikbaar onder zaaknummer SA.36653.

Een overzicht van de recentste staatssteunbesluiten die op internet en in het EU-Publicatieblad zijn gepubliceerd, is te vinden in State Aid Weekly e-News (Bron: EU)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl