Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 21 oktober 2015 Vogeltellers verbazen zich over record aantal vogels op Balgzand

1

Landschap Noord-Holland logoBron: Landschap Noord-Holland - De vogeltelling die Leo Hofland, Rudy de Hoog en Roelf Hovinga zaterdag 17 oktober 2015 op Balgzand uitvoerden was er eentje om niet snel te vergeten. Onder gunstige telomstandigheden werden van veel soorten zeer hoge aantallen geteld, uiteindelijk resulterend in meer dan *180.000* vogels! Voor zover we kunnen nagaan werden er nooit eerder zulke hoge aantallen vogels geteld in dit gebied. Bonte strandloper en kanoet zijn altijd de meest algemene vogels. Dat was nu niet anders, samen waren zij goed voor ruim 130.000 exemplaren. Maar ook andere soorten deden het deze telling goed, zoals rotgans (1.996), grauwe gans (1.005), bergeend (7.555), smient (9.164), wintertaling (1.206), pijlstaart (4.968), scholekster (4.221), kluut (1.015; lang geleden dat we op het Balgzand dergelijke aantallen hadden!), zilverplevier (1.630), wulp (11.950) en kokmeeuw (1.011).

Kleine zilverreigers, lepelaars en paradijs-casarca

Met name vanaf het Van Ewijcksluisschor t/m de Quarantaine zat het wad over enkele honderden meters vanaf de zeedijk gerekend tjokvol met vogels. Leuk waren ook de zangvogels die tijdens de telling op de gekste plekken opdoken, blijkbaar was er de nacht daarvoor veel nachttrek geweest. Er zaten lijsters, goudhanen, een tjiftjaf, roodborsten, tapuiten en heggemussen her en der op de schorren en in rietkragen. Aan schaarse soorten verder nog: kleine zilverreiger (21), lepelaar (7), paradijs-casarca (1), middelste zaagbek (17), brilduiker (2), slechtvalk (4), waterral (2), oeverloper (1), zwarte ruiter (50), IJslandse grutto (1), groenpootruiter (11), krombekstrandloper (1), oeverpieper (13), grote gele kwikstaart (1) en tapuit (11).

Naar de reden blijft het gissen

Hoe het komt dat er tijdens deze hoogwatertelling zo veel vogels aanwezig waren, is nog niet bekend. De telling viel midden in de trektijd van de kanoet en bonte strandloper. Ook het tij was gunstig, niet te hoog waardoor veel vogels de Waddenzee uit vliegen, niet te laag waardoor veel vogels ver van dijk af blijven). Deze omstandigheden hebben we echter de afgelopen jaren vaker gehad en verklaren niet geheel waarom het juist nu zo hoog was. Mogelijk waren er extra veel vogels door goede voedselomstandigheden of een goed broedsucces in het afgelopen broedseizoen (waardoor extra veel jonge vogels meekomen). Verder analyse is nodig.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl