Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 18 Oktober 2007 Maatregelen voor extra woningbouw in Noord-Holland

Om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar woningen in Noord-Holland moet er de komende jaren meer gebouwd worden. Dit staat in de Monitor Woningbouw 2007, waarvan Gedeputeerde Staten kennis hebben genomen. De provincie besteedt in 2008 extra aandacht aan het oplossen van knelpunten in regio's met achterstand ten opzichte van de streekplanopgaven.

In de streekplannen voor Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord is per regio vastgelegd hoe groot de jaarlijkse woningproductie moet zijn om aan de vraag te blijven voldoen. Die behoefte is gebaseerd op de verwachte groei van het aantal huishoudens in Noord-Holland. Positief is dat ook dit jaar weer meer woningen zijn gebouwd dan vorig jaar. Werden er in 2004 bijna 9.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd, in 2005 waren dat er bijna 10.800 en vorig jaar ruim 11.700. Het aantal woningen dat er daadwerkelijk bijkomt is minder groot, omdat er ook woningen worden gesloopt. In 2006 zijn er ca. 9.200 woningen bijgekomen. Jaarlijks moeten 12.400 woningen worden gebouwd om te voldoen aan de productie zoals vastgelegd in beide streekplannen.

In totaal bedraagt de achterstand ten opzichte van de streekplanopgaven tot en met 2006 bijna 13.500 woningen. De regio's Zaanstad, Waterland en Amstel-Meerlanden doen het goed, zij liggen voor op de streekplanopgaven. Amsterdam en de regio's West-Friesland, Noord- en Zuid-Kennemerland en de Gooi- en Vechtstreek vertonen daarentegen achterstanden. Vooral in Amsterdam is de achterstand groot.

Omdat de groei van het aantal huishoudens in Noord-Holland minder hoog is dan bij het opstellen van de streekplannen verwacht werd, is er op dit moment geen sprake van een verhoogd woningtekort. Uit CBS-gegevens blijkt dat de groei van het aantal huishoudens weer zal toenemen. "Uit de grote achterstand blijkt een gebrek aan gevoel van urgentie. Het probleem is gelukkig niet groter geworden, maar dat wordt het wel als we geen actie ondernemen", aldus Ton Hooijmaijers, verantwoordelijk gedeputeerde.

Maatregelen

De provincie gaat met Amsterdam en de regio's die achterstanden hebben, overleggen over realistische woningbouwtaakstellingen en hoe de provincie daarbij ondersteuning kan bieden. Aan de hand van actuele behoefteberekeningen en de resterende streekplanopgaven wordt binnen alle regio's nagegaan of er behoefte is aan extra locaties. Daarnaast blijft het provinciale Aanjaagteam Wonen actief om knelpunten weg te nemen om zo snel mogelijk te kunnen starten met bouwen op de beoogde locaties. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het versnellen van procedures en het aanbieden van bemiddeling om stagnerende samenwerking vlot te trekken Ook biedt het aanjaagteam ondersteuning aan bij doorrekenen van exploitaties om na te gaan of plannen financieel haalbaar zijn.

Meer informatie over de woningbouwproductie en -capaciteit vindt u in de monitor woningbouw 2007 en monitor woningbouwcapaciteit 2007. De capaciteitgegevens per gemeente zijn te downloaden op www.plancapaciteit.nl. (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl