Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 01 April 2004 Permanente bewoning van recreatiewoningen gemeente Harenkarpsel niet toegestaan

De gemeente Harenkarpsel kent een groot aantal recreatiewoningen. Deze woningen zijn bedoeld voor recreatief gebruik. In de praktijk echter wordt een aantal regelmatig permanent bewoond. Dit is in strijd met ons ruimtelijke ordeningsbeleid.

De regelgeving over permanent bewonen van recreatiewoningen ervaart de overheid als een landelijk probleem. Om duidelijkheid te scheppen in de reeds vele jaren lopende discussie rondom permanent bewonen van recreatieverblijven, heeft minister Dekker, mede namens de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, in november 2003 een voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.

De Tweede Kamer steunt dit voorstel. Op basis hiervan krijgen de gemeenten meer ruimte om recreatiecomplexen in bepaalde gebieden een permanente woonbestemming te geven. Voor een bestemmingswijziging van recreatie naar permanent wonen dient wel aan een aantal voorwaarden te zijn voldaan. Verder krijgen de gemeenten de mogelijkheid om persoonsgebonden beslissingen te nemen, maar de gemeenten kunnen er ook voor kiezen om het verbod op permanent bewonen van een recreatiewoning te handhaven.

De minister heeft in het voorstel aangegeven dat voor 1 januari 2005 de gemeenten aan moeten geven, welk beleid zij met permanent bewonen van recreatiewoningen voorstaan. Ook de gemeente Harenkarspel is van plan vůůr deze datum duidelijkheid voor alle betrokkenen te scheppen.

Voorlopig betekent dit dat tot op het moment dat zij geen definitief besluit heeft genomen, haar nu geldende beleid van kracht blijft. Het permanent bewonen van recreatiewoningen binnen de gemeente Harenkarspel is dus nog steeds in strijd met ons ruimtelijk beleid. Hierop geldt slechts een uitzondering voor die gevallen waarvoor in het verleden (1991) een persoonsgebonden toestemming is verleend die permanent bewonen van de betreffende recreatiewoning toestaat.

De gemeente zal, zodra zij nadere besluitvorming heeft genomen over de invulling van het te voeren beleid, alle belanghebbenden informeren, mede door middel van berichtgeving in de media. Wel is nu al duidelijk dat zij tegen alle onrechtmatige bewoningen die na 31 oktober 2003 zijn aangevangen, actief handhavend zal optreden.

Voor vragen kunt u terecht bij mevrouw J. Been, bereikbaar op woensdag en vrijdag onder telefoonnummer (0226) 396676. (Bron: Gemeente Harenkarspel)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl