Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Cultuur, Sport & Recreatie: 23 november 2017 Texel: Opgraving Groeneplaats succesvol afgerond

Gemeente Texel logoBron: Gemeente Texel - In opdracht van de gemeente Texel heeft een team archeologen zes weken lang uitgebreid archeologisch onderzoek gedaan op Groeneplaats in het centrum van Den Burg. Het gravend onderzoek is afgerond, momenteel worden de onderzochte locatie weer dichtgegooid met zand en bestraat. Bij het onderzoek zijn onder andere resten van een vroegmiddeleeuwse ringwalburg teruggevonden. Alle vondsten worden gedetermineerd, onderzocht en zorgvuldig bewaard. Binnen twee jaar moet het volledige onderzoek zijn gerapporteerd. Op kortere termijn, in het voorjaar, geven de archeologen een lezing in Den Burg waarbij de resultaten van het onderzoek gepresenteerd worden.

De oudste gevonden resten dateren uit de Late IJzertijd (250 v. Chr - 12. V.

Chr). Het gaat om erfscheidingen in de vorm van greppels, akkers met sporen van landbewerking en aardewerkvondsten die mogelijk met een religieus ritueel motief zijn begraven. De in het oog springende vondst uit de vroege middeleeuwen is de gracht van de ringwalburg. De gracht en de vulling hiervan kon in meerdere dwarsdoorsnedes nauwgezet bestudeerd worden. In de volle middeleeuwen is tussen de vroegmiddeleeuwse ringwalburg en het latere Agnietenklooster een pad aangelegd op de dichtgegooide gracht. Dit pad, dat herkend werd aan de hand van de indrukken van karrenwielen, liep vanaf de huidige Zwaanstraat tot de kern van het oude Den Burg. Mogelijk hebben dit pad en karrenspoor te maken met het graven van de nieuwe gracht en het egaliseren van het terrein in de 14de eeuw.

Graven van dieren

Op een diepte van 2 meter onder de Groeneplaats werd nabij de toegang van de Elemert in een kuil het skelet van een klein middeleeuws paard of veulen gevonden. Het lag nog in anatomisch verband met het hoofd schuin gekeerd over de voorbenen. De kuil was afgedekt met flinke veldkeien. Nabij deze kuil werd nog een kleine kuil met dierenbotten afgedekt met veldkeien aangetroffen. Onder de locatie van de Pofferglop is op vergelijkbare diepte een tweede begraven veulen gevonden. Wat deze merkwaardige dierbegravingen betekenen en hoe oud deze precies zijn, wordt nu uitgezocht.

Sloop klooster en bouw van 't Raaksje

In de late middeleeuwen wordt het kloosterterrein in gebruik genomen. Hiervan zijn meerdere erfafscheidingen gevonden, waaronder diepe kuilen, kleine grachten, een tuunwal en een kloostermuur. Aan de hand van het archeologisch onderzoek kunnen de exacte grenzen en afmetingen van het kloosterterrein nu worden bepaald. Opmerkelijk is de aanwezigheid van vele waterputten langs de Parkstraat.. Na 1573 is een deel van de gebouwen van het klooster gesloopt en is het terrein opnieuw ingericht. Baksteen en zogenaamde montantstenen van de stijlen van de laat-gotische kerkramen zijn weer toegepast in fundering van de achtergevel van de 19de-eeuwse huizen langs de Groeneplaats. Vlakbij deze achtergevel van de schamele huizen -'t Raaksje genoemd -, werd een kuil gevonden die was volgestort met historisch vensterglas. Tussen deze ruitjes bevonden zich gebrandschilderde fragmenten die mogelijk in de 14de of 15de eeuw zijn gemaakt. Vensterglas uit deze periode is uiterst zeldzaam. Zowel de vensterdelen als de ruiten kunnen afkomstig zijn van de laatmiddeleeuwse kapel die op het kloosterterrein stond.

Bijzondere geschiedenis van Texel

De opgraving heeft veel gegevens en vondstmateriaal opgeleverd. Deze werpen meer licht op de bijzondere geschiedenis van Texel en Den Burg. Tijdens het onderzoek is twee keer de mogelijkheid geboden aan Texelaars om het opgravingsterrein te bezoeken, zelf de resten te aanschouwen en uitleg daarover te krijgen. Daar is massaal gehoor aan gegeven. Op de Dag van de Texelse Archeologie, zaterdag 4 november, konden de eerste resultaten gepresenteerd worden.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl

Toerisme in Noord-Holland

Dierentuin Anna Paulowna