Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws : 9 januari 2001 Nota detailhandel gemeente Den Helder

Op deze pagina kunt u de introductie van de nota detailhandel gemeente Den Helder lezen en kunt u het volledige rapport tevens downloaden. Het document is een zogenaamd PDF (Portable Document Format) bestand. Deze kan bekeken worden met Adobe Acrobat Reader Version 3.0 of nieuwer, die u gratis kunt downloaden.

De opgave

Er is de laatste jaren fors geïnvesteerd in de binnenstad en voor de (nabije) toekomst zijn er nog meer plannen. Zo wordt gewerkt aan verdere verbetering van bereikbaarheid en parkeervoorzieningen, maar ook aan versterking van de centrumfuncties in het algemeen door onder meer de herontwikkeling van de zogenaamde as Station-Marsdiep. Van belang voor de binnenstad is ook de, nu volop in uitvoering zijnde, herontwikkeling voor de Oude Rijkswerf Willemsoord.

In diverse buurt- en wijkcentra staat men op het punt van heroverweging; hoe verder naar de toekomst? Het Ravelijncenter wil zich sterker profileren evenals het winkelcentrum De Schooten. De ontwikkelingen in het centrale deel van Nieuw-Den Helder hebben vergaande consequenties voor de winkelcentra in deze wijk en ook in Julianadorp kondigen zich veranderingen aan.

Dynamiek komt ook tot uiting in aanvragen voor nieuwe winkels of voor uitbreiding en modernisering van bestaande zaken en in -door onder andere Waren- en ARBO-weteisen noodzakelijke- ontwikkelingen op de weekmarkten (koelwagens in plaats van kramen).

Ook de organisatie van ondernemers en eigenaren ontwikkelt zich. Zo zijn er per juni 2000 in de Helderse binnenstad en in Nieuw-Den Helder/Marsdiepstraat verenigingen van eigenaren van commercieel onroerend goed in oprichting. Daarnaast wordt het consumentengedrag steeds grilliger, bijvoorbeeld ook door de opkomst van het elektronisch winkelen.

Niet in de laatste plaats is zorgvuldigheid geboden met betrekking tot de bereikbaarheid van en parkeermogelijkheden in en bij onze binnenstad. Wij moeten rekening houden met onze mobiele kritische inwoner/consument die veel keuze verlangt maar ook sfeer, levendigheid en een grote vermenging van functies in een -vanaf goed bereikbare en strategisch gesitueerde parkeerplaatsen- goed te belopen compacte binnenstad. De consument is overigens bereid om voor goede, op zijn behoefte afgestemde parkeermogelijkheden te betalen.

Een goed functionerende binnenstad is uitermate belangrijk voor onze hele gemeente. Om economisch goed te functioneren en om daardoor aantrekkelijk en leefbaar te zijn, kan de binnenstad op zijn beurt niet zonder winkels. Een belangrijke voorwaarde voor behoud en ontwikkeling van de (binnenstads)winkels is een goede bereikbaarheid, zowel voor de consument als voor het bevoorradend verkeer.

Wij beseffen dat het handhaven daarvan in de binnenstad Den Helder, net als in vele andere stadscentra, een van de grootste uitdagingen voor de komende tijd is. Wij zien het als taak inzicht te verschaffen in de standpunten van het gemeentebestuur voor wat betreft de meest gewenste ontwikkelingsrichting.

Met deze nota willen wij burgers en marktpartijen informeren op welke manier wij de detailhandel in Den Helder verder willen profileren en ontwikkelen en welke randvoorwaarden daarvoor worden geboden.

Het neerleggen van deze visie betekent overigens niet dat wij verder achterover gaan leunen. Integendeel, daarvoor is de dynamiek in de detailhandel te groot. De ontwikkelingen gaan zo snel, dat hierop voortdurend zal moeten worden ingespeeld.

De uitdaging

Het is de kunst en de uitdaging, gegeven de ontwikkelingen en de dynamiek, de voorzieningen van Den Helder verder uit te bouwen met daarin een attractief winkelapparaat dat tenminste de eigen bevolking optimaal weet te binden (minder afvloeiing en betere rapportcijfers) en dat bovendien haar positie op het gebied van verzorging van de regio weet te versterken.

In feite gaat het daarbij om een aantal zaken: het op een hoger niveau brengen en verder ontwikkelen van het totale product Den Helder en het beter benutten en optimaal promoten daarvan. Met dat product Den Helder bedoelen we dan niet alleen de winkelgebieden zelf. Ook specifieke kenmerken en potenties behoren daartoe, zoals de maritieme historie, de Oude Rijkswerf Willemsoord, kust- en waterrecreatie in het algemeen en de ligging van de stad als voorportaal naar de Waddeneilanden.

Doel van deze nota

Het belangrijkste doel van deze nota is het verschaffen van helderheid en duidelijkheid over de gewenste ontwikkelingsrichting, de koers die bij voorkeur wordt gevolgd, de belangen die zijn meegewogen, en welke middelen daarbij zullen worden ingezet om de doelen te bereiken.

Op deze manier biedt de gemeente een informatiedocument aan de burgers van Den Helder en andere geïnteresseerden. Het is ook het frame waarop vooral ook economisch bij detailhandel betrokken partijen als ondernemers, ontwikkelaars, eigenaren en beleggers hun strategie en investeringen kunnen afstemmen.

Deze nota kan tevens worden beschouwd als een integraal marketingplan voor de detailhandel in Den Helder, als toetsingskader en als planningsdocument.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Deze nota is ook bedoeld om te komen tot een brede samenwerking tussen alle bij de detailhandel in Den Helder betrokken partijen. De realisatie van een attractief voorzieningenpakket in Den Helder is namelijk afhankelijk van alle spelers in het veld.

Wij verwachten of gaan er zelfs liever vanuit dat onze positieve opstelling -zowel in voorwaarden als in middelen- om de beoogde voorzieningenstructuur te verwezenlijken een stimulans is voor initiatiefname en samenwerking op een breed terrein. Wij hebben als gemeentebestuur gestreefd naar een zo breed mogelijke instemming van (markt)partijen met het in deze nota geformuleerde beleid en met de te ondernemen acties. Door verschillende belangen lukt dat nooit voor de volle 100%. Wij hebben daarom keuzes moeten maken, mede gebaseerd op integrale afweging van belangen waarbij wij naast economische ook sociale en leefbaarheidsaspecten hebben betrokken.

Rol van de gemeente

Uitgangspunt is een actieve opstelling van onze kant zonder daarbij echter de rol van de private partijen te willen en te kunnen overnemen. Onze activiteiten zijn vooral gericht op:

Het gevolgde traject en de procedure

Deze nota is samen met onder andere het betrokken bedrijfsleven tot stand gekomen. De redactionele begeleiding was in handen van een commissie onder leiding van de wethouder voor het Grootwinkel-, Midden- en Kleinbedrijf en met vertegenwoordigers van ondernemers in de diverse winkelgebieden, de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland, het Hoofdbedrijfschap voor de Detailhandel en de gemeente Den Helder.

Het eindconcept is eind oktober 2000 aangeboden aan het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder en vervolgens aan de commissie voor het Groot-winkel-, Midden- en Kleinbedrijf en de Gemeenteraad.

Mocht u nog vragen hebben of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met de Gemeente Den Helder:

Bezoekadres:
Stadhuis
Drs F. Bijlweg 20

Postadres:
Postbus 36
1780 AA
tel. 0223-671200
fax 0223-671397.


The Networked City

Ondernemers in de detailhandel uit de regio Den Helder die belangstelling hebben voor ICT en de mogelijkheden van Internet voor de bedrijfsvoering, kunnen baat hebben bij het Networked City project.

Het project ondersteunt het verkennen, ontwikkelen en invoeren van zakelijke internet toepassingen. Via kennisoverdracht en kenniscirculatie, actieve en praktische ondersteuning bij de ontwikkeling en invoering van internet toepassingen laat The Networked City ondernemingen vertrouwd raken met de mogelijkheden van internet. Op een website kan men een on-line winkel of verhuurbedrijf beginnen, waarbij klanten direct via internet kopen en huren. Bedrijven, actief in informatievoorziening en advisering kunnen via een website aan betalende klanten gerichte informatie en advies geven, gebruikmakend van database technieken. Ketens van bedrijven kunnen hun aanbod en kennis via het web clusteren en bundelen naar de markt en aldus profileren als een samenhangende 'virtuele' onderneming.

Voordelen:

The Networked City biedt bedrijven het volgende aan:

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl