Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Verkeer & Vervoer : 06 juli 2009 De aanloop naar Structuurvisie Harenkarspel

De gemeenteraad van Harenkarspel heeft ingestemd met de ontwerp-Structuurvisie. Binnenkort, na de zomervakantie, wordt deze ontwerp-Structuurvisie openbaar ter inzage gelegd. Dat betekent dat alle inwoners en betrokkenen officieel gelegenheid krijgen om de plannen in te zien en hierop te reageren door het indienen van een zienswijze. In de aanloop naar de officiële ter-inzage-legging maakt gemeente Harenkarspel in korte artikelen bekend wat er zoal in de plannen staat vermeld. Vandaag is de start van de reeks. Het gaat over de Middenroute.

Middenroute wordt ontsluitingsweg

'De Middenroute' is het plan voor een nieuwe weg. Deze weg komt te liggen in het zogenaamde Tussengebied, tussen Warmenhuizen en Tuitjenhorn. Oftewel de omgeving van gemeentehuis, bibliotheek en sportterreinen.

Het traject van de Middenroute zal lopen vanaf de Veilingweg naar Dergmeerweg, met mogelijk onderweg een aftakking richting de Sportlaan. Op de kaart van de ontwerp-Structuurvisie is de weg met rode lijn aangegeven. Hoe de weg exact komt te liggen, is echter nog niet bekend. Dit wordt uitgewerkt in het stedebouwkundig plan voor het Tussengebied.

De lengte van de Middenroute bedraagt ongeveer één kilometer, de wegbreedte wordt 6.5 meter met aan weerszijden een bermstrook. Over de volle lengte van de Middenroute wordt een vrijliggend fietspad aangelegd. Er wordt rekening gehouden met een ongelijkvloerse fietsoversteek. De weg zal uitmonden in de Dergmeerweg, die dan ook wordt verbreed naar 7.5 meter en een vrijliggend fietspad krijgt.

Waarom is de Middenroute bedacht?

De Middenroute maakt deel uit van de woningbouwplannen voor het Tussengebied. Gemeente Harenkarspel heeft namelijk grond in handen in het Tussengebied en wil hier betaalbaar bouwen voor woningzoekenden. Naast woningbouw zijn voorzieningen gepland in het Tussengebied, zoals (reeds bestaande) sportvoorzieningen, een zorgvoorziening en scholen, die gericht zijn op zowel Warmenhuizen als Tuitjenhorn. Als de woningen en voorzieningen er staan, moet er ook een weg zijn waarover de bewoners/bezoekers van en naar hun huis of school kunnen rijden. Een zogenaamde ontsluitingsweg. De gemeenteraad heeft als uitgangspunt meegegeven dat de nieuw aan te leggen wegen ook een bijdrage moeten leveren aan het oplossen van knelpunten op bestaande wegen. Voorbeelden van deze wegen die nu als knelpunt worden ervaren zijn de Koorndijk en de Kalverdijk.

Oplossing voor Koorndijk en Kalverdijk

De Middenroute is dus met nadruk ook bedoeld om het oost-west verkeer te verwerken en daarmee de Koorndijk, Kalverdijk en Delftweg te ontlasten. Daarom komt de Middenroute straks uit op de Dergmeerweg. Verder naar het oosten is een verbindingsweg gepland tussen Dergmeerweg en bedrijventerrein De Dijken. Zo kan het verkeer om de Kalverdijk heen en trillen de kopjes in de kasten van de woningen aan de Kalverdijk eindelijk niet meer.

Plaatselijk verkeer

De Middenroute wordt een plaatselijke straat, iets zwaarder bezet dan het huidige Noorderlicht of de Kanaalweg. De bouw van een geluidsscherm of de aanleg van een geluidswal is hiervoor niet nodig. Wat nog onbekend is, is de exacte afstand die nodig is tussen de weg en de woningen. Dat wordt pas duidelijk als er geluidsonderzoek wordt uitgevoerd voor het op te stellen een stedenbouwkundig plan. De planning daarvan is januari 2010.

Verkeer- en vervoerplan

Bij de behandeling van het ontwerp-structuurplan in maart 2008, heeft de gemeenteraad het college opgedragen een Verkeer- en vervoerplan op te stellen. De reden daarvoor was dat destijds geen onderzoek is gedaan naar o.a. de afwikkeling van verkeersstromen in de gemeente. Daardoor was ook onduidelijk of de in het Structuurplan voorgestelde Randwegenstructuur ook bijdroeg aan het oplossen van bestaande knelpunten in het verkeer.

Inmiddels is het verkeersonderzoek afgerond. In het verkeersonderzoek zijn verschillende modellen onderzocht, bijvoorbeeld het model van de Randwegenstructuur en een model met de Middenroute.

Het model waarin de Middenroute is opgenomen (inclusief de Verbindingsweg tussen de Dergmeerweg en bedrijventerrein De Dijken) scoort het best. De Middenroute wikkelt niet alleen het verkeer uit het Tussengebied af, maar heeft ook voldoende capaciteit om een deel van het verkeer op bijvoorbeeld de Kalverdijk en de Koorndijk af te wikkelen. Nadat de Middenroute is gerealiseerd, zal worden bekeken of het nodig is om 'knips' aan te brengen in bestaande wegen. Deze 'knips' kunnen nodig zijn als automobilisten ondanks de aanwezigheid van de Middenroute er toch voor kiezen om bijvoorbeeld over de Koorndijk te rijden. Met het aanbrengen van een 'knip' worden deze automobilisten gedwongen gebruik te maken van de Middenroute.

En wordt de Middenroute dan niet zo druk dat een tweede S3 ontstaat? Het antwoord is NEE. Als de hoeveelheid verkeer op de Middenroute en de S3 in 2030 wordt vergeleken, dan bedraagt de hoeveelheid verkeer op de Middenroute slechts 37% van de hoeveelheid verkeer op de S3. Bovendien geldt op de nieuwe Middenroute een andere maximumsnelheid. De Middenroute behoudt daarmee het karakter van een ontsluitingsweg. De exacte cijfers kunt u bekijken op de website www.harenkarspel.nl (rubriek In en Om Harenkarspel-structuurplan). Hier is ook de overzichtskaart te zien.

Korte route, minste vervuiling

Zolang auto's niet op schone zuurstof rijden, hebben uitlaatgassen invloed op de luchtkwaliteit. De toename van het verkeer kan deze invloed verhogen. Daarom heeft gemeente Harenkarspel deze mogelijke invloed laten onderzoeken. Niet alleen voor de Middenroute, maar voor de gehele toekomstige verkeerssituatie in Harenkarspel. Het onderzoek is gebaseerd op strenge Nederlandse regelgeving (gebaseerd op Europese richtlijnen). Uit het onderzoek blijkt dat de bouw van in totaal 2000 woningen in de dorpen van Harenkarspel én de aanleg van nieuwe infrastructuur een negatieve invloed heeft op de luchtkwaliteit. Maar niet zo negatief dat de luchtkwaliteit in gevaar kan komen. Relatief voordeel van Harenkarspel is dat we als plattelandsgemeente kunnen genieten van veel ruimte, groen en rust. Ook woningbouw in het Tussengebied brengt de luchtkwaliteit niet in gevaar.

Als het gaat om luchtkwaliteit, is de Middenroute te verkiezen boven een randwegenstructuur. Want daar rijden evenveel auto's, maar die maken wel meer kilometers. Dus meer uitlaatgassen. Uit oogpunt van luchtkwaliteit heeft de Middenroute daarom ook de voorkeur boven de randwegenstructuur.

In de komende weken vindt u meer informatie op de website van de gemeente Harenkarspel over de ontwerp Structuurvisie. Vanaf augustus wordt het volledige plan ter inzage gelegd, verschijnt tevens een overzichtsbeeld en wordt ieder in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Hierover wordt later in de serie meer informatie gegeven. (Bron: Gemeente Harenkarspel)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl