Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 06 november 2013 Proef zoetwaterberging Texel boekt eerste resultaten

De proef van de provincie Noord-Holland met zoetwaterberging op een bollenperceel op Texel (www.proefzoetwaterberging.nl) levert na het eerste jaar positieve resultaten op. De hyacintbollen zijn groter door het gebruik van regenwater uit het bassin dan de bollen die dit water niet kregen. Ook de suikerbieten hebben in de zomer profijt gehad van het proefsysteem. De uitdaging voor het komende teeltseizoen is te zoeken naar meer efficiënte watertoevoer.

De provincie voert een meerjarige proef uit met zoetwaterberging op het landbouwperceel van een bollenteler in polder Het Noorden op Texel. Het doel van de proef is het uitwerken van een methode waarmee agrariërs zelf kunnen voorzien in hun zoetwaterbehoefte en droge periodes kunnen overbruggen. Door veranderingen in het klimaat zal de hoeveelheid zoetwater in de toekomst immers afnemen.

"Deze proef is noodzakelijk om economische schade voor bollentelers door verzilting en droogte te voorkomen. De proef draagt bij aan het opdoen van kennis en ervaring en die delen we met agrariërs", aldus verantwoordelijk gedeputeerde Joke Geldhof.

Eerste bevindingen

In de proefopstelling wordt regenwater via het land en het dak van de schuur in een bassin opgevangen. In droge perioden kan water vanuit het bassin, via de drainagebuizen of de druppelbevloeiing, aan het landbouwperceel geleverd worden. Na bijna een jaar zijn de eerste resultaten bekend. Met name de suikerbieten hebben hiervan geprofiteerd. Dit blijkt uit de omvang en kwaliteit van de bieten.

Ook hyacintenbollen zijn positief beïnvloed. Belangrijke maanden voor de bollen zijn mei 2013 en juni 2013. Deze maanden waren niet droger dan normaal. Desondanks zijn ook de hyacintenbollen positief beïnvloed door bevloeiing vanuit het zoetwaterbassin. Deze bollen zijn duidelijk groter dan de bollen op het referentieperceel, waar geen gebruik is gemaakt van water uit de zoetwaterberging.

De capaciteit van het bassin is ruim voldoende gebleken voor de waterbehoefte van het proefperceel.

Aanpassen pilot

De pilot loopt nog tot eind 2014. Het komend seizoen wordt nader ingezoomd op het optimaal gebruik van het water. Er zal verder een extra proefveld wordt toegevoegd, waarbij de meststoffen worden toegediend via de druppelslangen waarmee ook bevloeiing van de gewassen plaatsvindt. Daarnaast zal ook de werking van de druppelslangen zonder toevoeging van meststoffen onderdeel blijven van de proef. Verder komt er een gebruikersvriendelijker versie van het dashboard waarmee de bollenteler dagelijks het drainage-infiltratiesysteem en de druppelbevloeiing aanstuurt.

Aan het eind van de pilot zal ook meer duidelijkheid zijn over de terugverdientijd van de proefopstelling.

De gewassen op het perceel op Texel blijven het komende seizoen hetzelfde: tulpen, suikerbieten en mais. Hyacint wordt geteeld voor onderzoeksdoeleinden.

Organisatie

De provincie Noord-Holland is initiatiefnemer en financier van de pilot. Een consortium onder leiding van Oranjewoud en Acacia Water met Alterra Deltares en DLV Plant voert het onderzoek uit.

Daarnaast zijn het HHNK, LTO Noord, KAVB, gemeente Texel, Waterwerkgroep Texel en Broere Beregening bv bij de pilot betrokken.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl