Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 22 maart 2013 Provincie Noord-Holland investeert € 85 miljoen in duurzaamheid

De provincie Noord-Holland investeert de komende vijf tot tien jaar tot € 85 miljoen in projecten om ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie en duurzame economie verder te stimuleren.

Gedeputeerde Staten hebben dat dinsdag 19 maart 2013 besloten. Voor dit doel wordt een Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDE-NH) opgericht, dat participaties aan kan gaan op het terrein van bijvoorbeeld biomassavergassing, duurzaam bouwen, zonne-energie, of wind op zee. Dit zullen vaak nieuw op te starten projecten zijn die op de lange termijn weliswaar kansrijk worden geacht, maar die problemen hebben om de financiering rond te krijgen.

Het Participatiefonds Duurzame Economie is een uitwerking van het coalitieakkoord om te komen tot een Duurzame Energiefonds met een omvang van € 85 miljoen. Er is gekozen om het Fonds breder in te zetten omdat dit beter aansluit bij de ambities van de provincie en bij het uitgangspunt dat niet alleen wordt ingezet op het stimuleren van duurzame energie vanwege de milieudoelstellingen, maar vooral ook vanwege de economische potentie van de sector en de werkgelegenheid die dat biedt. Het wordt een zogeheten 'revolverend' fonds. Dat betekent dat mogelijke winsten uit participaties terugvloeien in het fonds en opnieuw kunnen worden uitgezet.

Fasering

Het Fonds wordt gefaseerd ingevoerd, waarbij Gedeputeerde Staten voorstellen om te beginnen met de openstelling van een eerste tranche van € 30 miljoen. Als het bedrag bijna volledig is gebruikt voor participaties doen GS opnieuw een voorstel aan PS om de volgende tranche beschikbaar te stellen. Volgens GS zou dat dan ook een goed moment zijn om te kijken of het Fonds nog altijd voldoet aan de verwachtingen en wat bijvoorbeeld de (maatschappelijke) opbrengsten uit het Fonds zijn en hoe de markt zich op dat moment ontwikkeld. Ook is er dan de mogelijkheid om bijvoorbeeld het investeringsreglement aan te scherpen.

Beheer

Voor PDE wordt een externe fondsbeheerder geworven, maar Gedeputeerde Staten moeten als aandeelhouder wel bij elke investeringsaanvraag toestemming verlenen.

Gedeputeerde Jaap Bond van Duurzame Energie is tevreden met het resultaat: 'Het is een lang en complex proces geweest, vooral ook omdat we wilden kijken wat nu de beste manier is om zo'n fonds in te richten. Dit voorstel aan Provinciale Staten voldoet uitstekend aan de behoefte, ambitie en wensen van de provincie ten aanzien van duurzame energie en duurzame economie, terwijl we tegelijkertijd een prima mix hebben weten te realiseren van onafhankelijkheid van beheer en beheersbaarheid van een fonds met deze omvang'.

Het voorstel om tot een Participatiefonds Duurzame Economie te komen wordt nu voorgelegd aan Provinciale Staten. Indien PS kunnen instemmen met de voordracht kan het Fonds in de loop van het derde kwartaal van 2013 operationeel zijn. (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl