Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 18 januari 2013 De Cocksdorp gaat aan de slag met waterrijke perspectieven - informatieavond op 22 januari 2013

Het Projectteam Water, bestaande uit inwoners en ondernemers uit de Cocksdorp/Eierland presenteert tijdens een informatiebijeenkomst op 22 januari 2013 de ideeën die bestaan om het dorp aantrekkelijker te maken voor bewoners én toeristen.

Neerwaartse trend

De Cocksdorp worstelt al enige jaren met een teruglopend aantal leerlingen, leegstand van panden en merkbare teruggang in toeristische bestedingen in het dorp. Bewoners en ondernemers uit het dorp willen de levendigheid en sociale cohesie in het dorp terugbrengen. Na een eerste verkenning onder betrokkenen is het plan "Waterrijke Perspectieven" ontwikkeld. Water is voor De Cocksdorp een allesomvattend thema en zij wil hiermee haar dorpsidentiteit versterken en nieuw elan geven.

Waterparels ontwikkelen

De Waterrijke Perspectieven bestaan uit verschillende waterparels zoals:

  1. Educatieve en waterrijke recreatieve route met aantrekkelijke waterspeelelementen gericht op jeugd en jeugdige ouderen.
  2. Educatief centrum over Water, in relatie tot: landbouw, droge voeten, ontginning, inpoldering, irrigatie, zoet-zout, natuur en leefomgeving.
  3. Landschappelijke wandelroute en ecologische verbinding tussen de waterrijke route en Boeren Wandelpad.

Draagvlak en Samenwerkingspartners

De Waterrijke Perspectieven zijn de afgelopen maand afgestemd met betrokken organisaties zoals de gemeente Texel, Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap, dorpscommissie en ondernemersvereniging en worden in beginsel enthousiast ontvangen. Ook lijkt de timing om de handen ineen te slaan optimaal te zijn nu de gemeente algehele voorzieningen treft ter verbetering van de Kikkerstraat en er vanuit het Hoogheemraadschap aan een dijkverbeteringsprogramma wordt gewerkt waarin het Gemaal wordt meegenomen. Ook is Staatsbosbeheer druk doende met hernieuwde bestemming van haar gebieden.

Alvorens verdere invulling te geven presenteert het Projectteam Water de Waterrijke Perspectieven aan alle bewoners, geïnteresseerden en overige organisaties om daarna gezamenlijk het vervolgtraject op te stellen. Deze informatieavond vindt plaats op dinsdag 22 januari 2013 om 20.00 uur in het Eierlandsche Huis. (bron: Projectteam Water De Cocksdorp - Texel)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl