Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 25 november 2009 Subsidieregeling duurzame energie 2010

Ook voor 2010 wordt fors ingezet op de productie van duurzame energie. In totaal gaat het om meer dan 1500 megawatt aan projecten, inclusief wind op zee. Dat blijkt uit een brief die minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In de Subsidieregeling Duurzame Energie (SDE) 2010 worden alle categorieën duurzame energie-opwekking gesubsidieerd die ook in 2009 al voor subsidie in aanmerking kwamen. Wel is er sprake van een uitbreiding van de categorie wind op land voor grote molens. Voor wind op zee, waar tot nu toe deze kabinetsperiode nog geen subsidie beschikbaar is gesteld, zal binnenkort een tenderregeling worden opengesteld. Bij de berekening van de subsidies is gekeken naar de gemiddelde kostprijs van de verschillende opties voor duurzame energie. De subsidie vult de opbrengst uit de verkoop van energie gedurende de levensduur van de installatie aan, zodat de onrendabele top wordt gesubsidieerd. De subsidie varieert dus jaarlijks met de ontwikkeling van de energieprijs. In de hierna genoemde subsidiebedragen is uitgegaan van de gemiddelde verwachte elektriciteits- en gasprijs. De feitelijke subsidiebedragen kunnen daar dus van afwijken.

Onder meer de volgende categorieën komen voor subsidie in aanmerking:

1. Wind op land. De subsidie voor 2010 is 3,7 eurocent per kilowattuur (kWh) uitgaande van 2200 draaiuren voor molens tot 6 Megawatt en 3095 draaiuren voor grotere molens. In totaal kan in 2010 355-500 megawatt (MW) aan open te stellen vermogen worden gesubsidieerd. Dit komt overeen met een jaarlijkse productie van 1100 gigawattuur aan duurzame elektriciteit.

2. Zon. Voor kleinschalige zon-pv installaties van1 tot 15 kilowatt piekvermogen (kWp) wordt de subsidie 24,4 eurocent per kWh en voor grotere installaties (tot 100 kWp) 35,1 eurocent. Voor kleinschalige projecten wordt in 2009 een budget opengesteld dat overeenkomt met in totaal 20 megawatt aan vermogen en voor grotere projecten is budget beschikbaar tot in totaal 5 MW aan op te stellen vermogen. Dit levert jaarlijks respectievelijk 17 en 4 gigawattuur aan duurzame elektriciteit op.

3. Biomassa.De subsidie voor de productie van groen gas varieert van 24,5 tot 36,3 eurocent per kubieke meter (totaal open te stellen vermogen 13 Megawatt). Voor productie van elektriciteit uit biomassa variëren de subsidies van 4,8 tot 11,1 eurocent per kWh (totaal op te stellen vermogen 30-38 MW). Dit levert jaarlijks 368 tot 480 gigawattuur aan duurzame elektriciteitsproductie op.

4. Waterkracht. De subsidie voor projecten met een waterverval van minder dan 5 meter bedraagt de subsidie 5,7 eurocent per kWh . Voor projecten met een waterverval vant 5 meter of meer bedraagt de subsidie 0,7 eurocent per kWh (totaal op te stellen vermogen 20-45 MW). Dit levert jaarlijks 76 tot 216 gigawattuur aan duurzame elektriceitsproductie op. Minister Van der Hoeven concludeert in haar brief aan de Tweede Kamer dat, inclusief de besluiten in het aanvullend beleidsakkoord, deze Kabinetsperiode in totaal tussen de 2783 en 3137 MW kan worden gecommitteerd. De minister: "We zijn dan ook op de goede weg, al ligt er nog een forse uitdaging voor ons de komende twee jaar. Immers, dan moet er een goed fundament liggen, waar volgende kabinetten in ieder geval tot 2020 op kunnen voortbouwen om tot 20 procent duurzame energie te komen".

De Subsidieregeling Duurzame Energie 2010 zal worden uitgevoerd door SenterNovem en naar verwachting eind december in de Staatscourant worden gepubliceerd. Subsidies kunnen worden aangevraagd van eind januari tot en met 1 november 2010. (Bron: Min. EZ)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl