Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 18 november 2009 Stimulering verbetering luchtkwaliteit Noord-Holland, subsidie aanvragen voor 14 februari 2010

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de uitvoeringsregeling 'Stimulering verbetering luchtkwaliteit Noord-Holland 2010' vastgesteld.

De provincie wil hiermee de luchtkwaliteit verbeteren door lokale overheden en marktpartijen te stimuleren tot het nemen van maatregelen. In totaal is maximaal € 1.000.000, - subsidie beschikbaar.

Gedeputeerde Bart Heller van milieu: "De provincie Noord-Holland zet zich in voor een beter milieu in de provincie. Daarom werken wij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Denk aan schoon openbaar vervoer, schone wagenparken en milieuzonering. Schone lucht is belangrijk. Het bepaalt voor een groot deel de gezondheid van mensen en de kwaliteit van de natuur."

Voor de periode 2007 - 2011 heeft de provincie Noord-Holland in totaal € 5.000.000, - voor maatregelen voor schonere lucht gereserveerd. De subsidieregeling staat open voor initiatieven die bijdragen aan een betere luchtkwaliteit. Eerdere subsidies in dit kader zijn bijvoorbeeld toegekend aan een project waarbij werd overgestapt van dieselauto's naar biogas en aardgas, of aan de ontwikkeling van elektrische tuktuks. Ook zijn projecten gesubsidieerd waarbij goederentransport mogelijk werd met schonere grachtenschepen, evenals rondvaartboten waarbij werd overgestapt op aardgas.

Subsidie aanvragen?

De subsidieaanvragen worden beoordeeld op een zestal criteria, waaronder economisch perspectief, de mate van innovatie en reductie van de vervuilende stoffen fijn stof en stikstofoxiden. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tussen 1 december 2009 en 14 februari 2010. Meer informatie over de regeling en de wijze van aanvragen van de subsidie is te vinden bij het digitaal loket van deze website.

Samenwerking

De uitvoeringsregeling is een aanvulling op de subsidieverordening 'Lokale maatregelen luchtkwaliteit NH 2009'. Dit is onderdeel van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, samen met andere regionale programma's en een landelijk beleidsdeel. Het ministerie van VROM heeft hiervoor al ruim 14 miljoen euro beschikbaar gesteld. In de periode 2009 tot 2012 stelt het Rijk nog eens ruim 26 miljoen euro beschikbaar voor lokale maatregelen in Noord-Holland om de luchtkwaliteit te verbeteren. GS van Noord-Holland verdelen dit bedrag onder zes gemeenten in Noord-Holland die kampen met luchtkwaliteitsproblemen. Lokale overheden die hiervan gebruik willen maken, zetten hier minimaal eenzelfde bedrag als cofinanciering tegenover. (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl