Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 01 juli 2009 Nieuw subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland

Op 30 juni hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland ontwerp-natuurbeheerplannen vastgesteld. Hierin staat waar welk beheer gewenst is en voor subsidie in aanmerking kan komen. De plannen zijn opgesteld voor heel Noord-Holland. Van 2 juli tot en met 28 augustus liggen de plannen ter inzage.

De natuurbeheerplannen zijn van belang voor terreinbeheerders, particulieren en agrariërs die nu subsidie voor natuurbeheer ontvangen of in de toekomst een natuurbeheersubsidie willen aanvragen.

Belanghebbenden kunnen de stukken inzien van 2 juli tot en met 28 augustus bij alle gemeenten in Noord-Holland en bij het Provinciehuis, Houtplein 33 te Haarlem. Belanghebbenden kunnen schriftelijk een zienswijze indienen.

Nieuw Subsidiestelsel Natuur- & Landschapsbeheer

Vanaf 1 januari 2010 vervangt het nieuwe Subsidiestelsel Natuur- & Landschapsbeheer (SNL) het Programma Beheer, dat de Subsidieregeling Natuurbeheer en de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer omvatte.

Doel van het SNL is minder bureaucratie en meer mogelijkheden voor regionaal maatwerk. Zo omvatten de natuurbeheerplannen voortaan alle natuur in de provincie, niet alleen agrarisch natuur (voorheen in gebiedsbeheersplan), nieuwe natuur (voorheen in natuurgebiedsplannen) of landschap (voorheen in de beheerplannen). Nieuw is ook dat de provincie, in plaats van het Rijk, bepaalt hoeveel subsidie jaarlijks beschikbaar is en per beheermaatregel kan worden aangevraagd.

Beheerders worden in het nieuwe stelsel afgerekend op het uitgevoerde beheer. Als blijkt dat hiermee niet de gewenste kwaliteit wordt bereikt kan dit reden zijn om het beheer(type) aan te passen.

Meer informatie over het nieuwe subsidiestelsel is te vinden op de website www.natuurbeheersubsidie.nl. (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl