Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 18 juni 2009 Haven Den Helder richt zich voor de toekomst op windenergie

Wat is de toekomst voor onze haven? Dat hebben wij het afgelopen jaar gedegen onderzocht. Dit onderzoek heeft ertoe geleid dat wij de gemeenteraad voorstellen om akkoord te gaan met onze ambitie om een ‘nieuwe’ haven aan de noordoostkant te ontwikkelen. Deze haven moet voldoende extra nat bedrijfsterrein opleveren om vanuit deze haven in de toekomst vooral de windenergiemarkt te kunnen bedienen. Daarom wordt deze mogelijke uitbreiding ook wel de Groene stroomhaven genoemd.

Met deze ontwikkeling van de haven willen wij aansluiten op het nationale beleid om windenergie op zee in bedrijf te hebben. Met de aanleg van de Groene stroomhaven willen we dus de ambities van het rijk waarmaken, waardoor de haven van nationale betekenis wordt. Den Helder specialiseert zich met haar haven in Defensie, visserij en offshore olie en gas, wind en breder offshore energy.

Zaak van lange adem

De aanleg van zo’n nat bedrijfsterrein in de Waddenzee is een langdurig traject van zo’n vijftien jaar. Eerst moet met heel veel partijen worden gesproken omdat zij op een of andere manier betrokken zijn of worden bij de nieuwe haven. Denk bijvoorbeeld aan Defensie/Koninklijke Marine, de Haven- en Scheepvaart Vereniging, buurgemeenten, provincie, rijksoverheid, milieuorganisaties, Rijkswaterstaat en TESO. Ook is er natuurlijk heel veel geld nodig om een dergelijke haven te ontwikkelen. Daarnaast vraagt landelijke wet- en regelgeving om goede samenwerking en een lange adem.

De aanleg van de Groene stroomhaven zal plaats bieden aan het bedrijfsleven en zorgt daarmee voor werkgelegenheid in de toekomst. Daarnaast biedt de Groene stroomhaven een nieuw aanlandingspunt voor de TESO-veerboot. Het is de bedoeling dat we met deze nieuwe locatie ook het TESO-verkeersprobleem in de stad oplossen.

Ook op korte termijn oplossingen nodig

Wil Den Helder echt een rol kunnen spelen op de windenergiemarkt, dan kunnen we niet wachten op de aanleg van de Groene stroomhaven. Het rijk heeft nu al een ambitie uitgesproken voor 6.000 Mw aan windmolens op de Noordzee in 2020. Ook op korte termijn moeten we dus oplossingen zien te vinden om alvast plaats te kunnen bieden aan een deel van de windenergiemarkt. Als dat niet lukt, zijn we als Den Helder in de toekomst niet (meer) in beeld als windenergiehaven. Die oplossingen zoeken we eerst in onze eigen haven (inbreiding). Daarvoor trekken we samen op met de Haven- en Scheepvaartvereniging en Defensie/Koninklijke Marine. Veel overleg met deze partijen is van belang. Op dit moment zijn wij met deze betrokken partijen in overleg over de kansen die het schiereiland Harssens hierin biedt. Als het mogelijk is om dit deel van de haven te veranderen in een nat bedrijventerrein zijn we al een stuk op weg.

Driehoek: Harssens - NIOZ - RHB

Het ‘droogleggen’ van Harssens is een onderdeel van drie terreinen. De NIOZ-haven op Texel en het nog aan te leggen Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein in Anna Paulowna zijn de andere twee. Deze terreinen vullen elkaar prima aan en moeten in gezamenlijkheid gerealiseerd worden. Samen met alle partners willen we hiertoe een uitvoeringsovereenkomst opstellen. Dan staan we samen sterk in onze lobby richting het rijk. Ook kunnen we dan kosten en kennis delen.

Huidige havengebruikers ondersteunen

Ook de huidige havengebruikers blijven we natuurlijk ondersteunen. De bestaande offshorebedrijven in de olie- en gassector zijn en blijven de komende twintig jaar van groot belang voor onze haven. Deze sector zorgt samen met Defensie/Koninklijke Marine voor veel werkgelegenheid in Den Helder. In overleg met deze partijen gaan we bekijken wat zij voor de korte termijn in de haven nodig hebben om hun werk zo goed mogelijk te kunnen doen.

Een havenbedrijf?

Op dit moment is de havendienst een onderdeel van de gemeente. Wij vinden dat het beter zou zijn om deze dienst te verzelfstandigen en zodoende ook te professionaliseren. Of dit mogelijk is wordt op dit moment onderzocht.

Voorstel

Het raadsvoorstel wordt behandeld in de commissie van Stadsontwikkeling en -beheer van maandag 22 juni. U kunt het voorstel en het uitgebreide persbericht terugvinden op de website www.denhelder.nl. Het raadsvoorstel is ook in te zien op www.gemeenteraad.denhelder.nl. Ga op deze site naar ‘komende vergaderingen’ en vervolgens naar 22 juni Stadsontwikkeling- en beheer. De gebiedsontwikkeling haven staat hier geagendeerd. Bij dit agendapunt kunt u op de paperclip klikken en de documenten openen. (Bron: Gemeente Den Helder)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl