Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 18 juni 2009 Nieuw Waterbeheersplan in oktober definitief

In oktober 2009 stelt het college van hoofdingelanden het nieuwe waterbeheersplan 2010-2015 vast. Dat is volgens planning en loopt parallel aan de vaststellingsprocedure van het Provinciaal en Nationaal Waterplan. In de huidige periode worden in totaal 35 inspraakreacties met 189 deelreacties zorgvuldig afgehandeld. Begin dit jaar heeft het ontwerp Beheersplan ter inzage gelegen. Ongeveer een derde van de reacties gaat over de plannen met betrekking tot de waterkwaliteit.

Het hoogheemraadschap voert nieuwe Europese richtlijnen (Kaderrichtlijn Water) uit, gericht op een betere waterkwaliteit en een natuurvriendelijker beheer. Ook is er veel inspraak op de maatregelen tegen wateroverlast. Enkele insprekers stellen de noodzaak tot aanleg van waterbergingen ter discussie. Uit de inspraakreacties komt duidelijk het bestaande spanningsveld tussen natuur en agrarische sector naar voren. Zo hebben natuurbeherende instanties hoge ambities voor bijvoorbeeld de waterkwaliteit terwijl de agrarische sector opziet tegen de gevolgen van de Kaderrichtlijn Water.

Landelijke afstemming inspraakreacties

De plannen van de verschillende overheden (waterschappen, provincies en het Rijk) zijn op elkaar afgestemd. Dat gebeurt ook met de alle inspraakreacties en deelreacties. Dat is een hele klus, temeer omdat een aantal reacties bestaat uit tientallen deelreacties. In oktober stelt het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap het Waterbeheersplan definitief vast. Daarna moet ook Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland het plan nog goedkeuren. Dat gebeurt eind dit jaar.

Waarover gaat het Waterbeheersplan?

Het Waterbeheersplan 2010-2015 'Van veilige dijken tot schoon water' van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier geeft een overzicht van de doelen en maatregelen om het watersysteem in deze periode op orde te brengen en te houden. Het plan gaat in op beheer en onderhoud van dijken en watergangen, de afvalwaterzuiveringen, lozingen, uitvoeringsprogramma's en calamiteitenbestrijding. De komende jaren versterkt het hoogheemraadschap veel dijken langs Noordzee, Waddenzee, IJssel- en Markermeer en kades langs vaarten en kanalen. Ook realiseert het hoogheemraadschap extra ruimte voor water, past gemalen aan en verbreedt en automatiseert veel stuwen.

Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat het werkgebied van het hoogheemraadschap, Noord-Holland boven het Noordzeekanaal, voorbereid is op zeespiegelstijging en meer extreme regenval. Bovendien bereidt het hoogheemraadschap zich voor op periodes van watertekort. Een andere grote uitdaging is het uitvoeren van de maatregelen die de waterkwaliteit moeten verbeteren, zoals de aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispassages. Deze maatregelen volgen uit de Europese Kaderrichtlijn Water. (Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl