Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 03 juni 2009 Texelse projecten ontvangen subsidie

Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu heeft zaterdag 30 mei 2009 bekend gemaakt welke projecten dit jaar een bijdrage krijgen uit het Waddenfonds. In totaal gaat er 23 miljoen euro naar het vergroten en versterken van natuur- en landschap, en naar duurzame economische en energie-projecten. De bekendmaking van de gehonoreerde projecten vond plaats op de jaarlijks terugkerende Waddentoogdag in Delfzijl.

In haar toespraak brak Cramer een lans voor duurzame energie op de Waddeneilanden: "Ik ben erg enthousiast over de plannen die er zijn op de eilanden om op afzienbare termijn energieneutraal te worden". Zij heeft toegezegd om hulp aan te bieden om voor de Waddeneilanden een programma op te stellen voor het uitvoeren van duurzame Energie projecten. Dit programma kan de volgende jaren worden uitgevoerd. Hierbij kan gedacht worden aan het realiseren van een getijde energiecentrale, energiebesparing voor de bestaande woningen, zonne-energieprojecten en windturbines op zee.

De volgende projecten ontvangen een bijdrage uit het Waddenfonds:

* Versterking unieke Texelse landschap (EUR 1,91 mln) Een project van de agrarische natuurvereniging De Lieuw gezamenlijk met de Stichting Dorpsherstel. De komende 5 jaar zal 30 km tuunwal en 10 schapenboeten in historische staat worden hersteld.

* Natuurontwikkeling Utopia (EUR 0,70 mln) Een project van Vereniging Natuurmonumenten. Het gebied Utopia van 28 ha, gelegen langs de Waddendijk wordt ingericht als natuurgebied. Brak water en de unieke ligging maken dat het gebied veel kansen biedt voor nieuwe hoogwaardige natuur. Het gebied wordt mede ingericht al hoogwatervluchtplaats en als broed- en foerageergebied voor waddenvogels.

* Mosselwad (EUR 5,38 mln) Dit is een project waarbij het NIOZ, EUCC, IMARES, NIOO-CEME, Universiteit Utrecht. Het project heeft tot doel een bijdrage te leveren aan het herstel van mosselbanken en het maken van een handboek voor de ontwikkeling en het beheer van mosselbanken

* Energieneutraal wonen op Texel (EUR 0,38 mln) Zeven particuliere huizenbezitters en en Woontij gaan samen een aantal energieneutrale woningen bouwen (nul-energie woningen) Dit in het kader van de ambitie van de Waddeneilanden om in de toekosmt zelfvoorzienend te zijn op het gebied van energie en water.

* 25 DonQi Urban Windmills (EUR 0,09 mln) De gemeente Texel gaat een proef doen in de gebouwde omgeving. De molentjes worden direct op het bestaande elektriciteitsnet aangesloten en zullen een aantal gemeentelijke gebouwen van elektriciteit voorzien. Gedurende 20 jaar is 800 miljoen euro beschikbaar voor investeringen in het Waddengebied.

Het Waddenfonds subsidieert projecten die gericht zijn op natuur en landschap, vermindering van externe bedreigingen, kennis en duurzame economische ontwikkeling alsook een substantiële transitie naar een duurzame energiehuishouding.

In totaal zijn er dit jaar 77 projectvoorstellen ingediend, waarvan er 62 ontvankelijk zijn verklaard. De voorstellen zijn zowel inhoudelijk getoetst, als ook op draagvlak. Volgend jaar wordt het fonds ook opengesteld voor het bedrijfsleven. (Bron: Gemeente Texel)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl