Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 17 april 2009 Ontheffingen Flora- en faunawet weer mogelijk

Het nieuwe Faunabeheerplan voor Noord-Holland is officieel in werking getreden. Dat betekent dat agrariërs vanaf dit moment weer ontheffingen op de Flora- en faunawet moeten aanvragen om in aanmerking te komen voor een vergoeding voor schade die veroorzaakt is door ganzen.

Er kan ook weer met behulp van een geweer gejaagd worden, mits er eerst preventieve middelen zijn ingezet en de papieren op orde zijn.

Door het ontbreken van een geldig faunabeheerplan van de Faunabeheereenheid (FBE) konden er in Noord-Holland in de periode januari - maart geen ontheffingen worden verstrekt voor het verjagen door afschot van overwinterende ganzen en smienten. Zowel de provincie als het Faunafonds wilden niet dat agrariërs de dupe zouden worden van het ontbreken van een faunabeheerplan van de FBE. Daarom hadden zij besloten dat grondgebruikers in die periode geen ontheffing hoefden aan te vragen om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding - normaal gesproken wel een voorwaarde. Het niet-verstrekken van ontheffingen betekende overigens wel dat er in de periode januari - maart niet met behulp van een geweer verjaagd mocht worden. Nu er een nieuw faunabeheerplan is vastgesteld, moeten agrariërs weer een ontheffing aanvragen om in aanmerking te komen voor schadevergoeding en kunnen zij tevens gebruik maken van deze ontheffing.

Wat is een faunabeheerplan?

Het faunabeheerplan wordt opgesteld door de Faunabeheereenheid. Het plan schetst de planmatige bestrijding van schade veroorzaakt aan onder andere landbouwgewassen door in het wild levende dieren. De FBE geeft in het plan aan hoe de populatie en de schades zich de afgelopen periode ontwikkeld hebben en welke maatregelen de komende periode genomen zullen moeten worden. Op grond van een goedgekeurd faunabeheerplan kunnen Gedeputeerde Staten de Faunabeheereenheid ontheffingen verlenen voor het vangen, doden of opzettelijk verontrusten van beschermde inheemse dieren.

Preventie en controle

In de meeste gevallen mag er pas afschot plaatsvinden als de grondbezitter eerst andere middelen heeft ingezet om de dieren te verjagen. Zoals het plaatsen van vlaggen of knalapparaten. Daarnaast worden in heel Noord-Holland dagelijks controles uitgevoerd door provinciale opsporingsambtenaren. Zij kijken of de regels rond beheer, schadebestrijding en jacht juist worden nageleefd en of de benodigde papieren op orde zijn. (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl