Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 25 Maart 2009 Nieuw Faunabeheerplan provincie Noord-Holland goedgekeurd

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het nieuwe faunabeheerplan van de Faunabeheereenheid (FBE) goedgekeurd. Het plan geeft een overzicht van in het wild levende dieren die schade veroorzaken aan bijvoorbeeld landbouwgewassen of andere dieren, zoals weidevogels. De FBE geeft in het plan aan hoe zij deze schade in de komende vijf jaar planmatig wil bestrijden. Het plan zal na goedkeuring van het Faunafonds (begin april) in werking treden.

De provincie kan ontheffingen verlenen op de Flora- en faunawet, die is gericht op de bescherming van wilde dieren en planten, maar in bepaalde situaties en onder bepaalde voorwaarden verjagen of doden toestaat. Het faunabeheerplan vormt de onderbouwing voor het verlenen van ontheffingen op de Flora- en faunawet. Op grond van een goedgekeurd faunabeheerplan kunnen Gedeputeerde Staten de Faunabeheereenheid ontheffingen verlenen voor het vangen, doden of opzettelijk verontrusten van beschermde inheemse dieren.

In de meeste gevallen mag afschot pas plaatsvinden wanneer de grondbezitter eerst andere middelen heeft ingezet om de dieren te verjagen. Zoals het plaatsen van vlaggen of knalapparaten. Daarnaast worden in heel Noord-Holland dagelijks controles uitgevoerd door provinciale opsporingsambtenaren. Zij kijken of de regels rond beheer, schadebestrijding en jacht juist worden nageleefd en of de benodigde papieren op orde zijn.

Beheer en schadebestrijding in Natura 2000-gebieden kan pas plaatsvinden als dit geen significant negatieve effecten heeft op de Natura 2000-doelen. De voorgenomen maatregelen worden op dit moment getoetst.

Na toetsing door het Faunafonds kan het definitieve Faunabeheerplan op de website van de provincie gedownload worden. (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl