Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 28 Juni 2005 Ministerraad stemt in met nieuwe wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

De ministerraad heeft op voorstel van minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en staatssecretaris Van Geel van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met een voorstel voor een nieuwe wet over gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Het wetsvoorstel vervangt de Bestrijdingsmiddelenwet 1962. Voornaamste reden hiervoor is dat de huidige wet door bedrijven en burgers die in de praktijk met de wet te maken hebben als ontoegankelijk en ondoorzichtig wordt ervaren. Na overleg met de Tweede Kamer hebben minister Veerman en staatssecretaris Van Geel daarom in het najaar van 2004 aangekondigd met een nieuwe wet te zullen komen.

De eigen verantwoordelijkheid van de gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen wordt in het wetsvoorstel sterker benadrukt dan onder de huidige wet door een beroep op de vakbekwaamheid en professionele houding van gebruikers en het invoeren van een zorgplicht voor onder andere het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. De structuur van de wet is, om het wetsvoorstel inzichtelijker te maken, meer gericht op de diverse doelgroepen en de keten van producent tot gebruiker. Concreet houdt dit in dat onderwerpen als de toelating, het op de markt brengen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in aparte hoofdstukken van de wet worden geregeld, wat de herkenbaarheid en leesbaarheid vergroot. Het wetsvoorstel voorziet daarnaast in een aanscherping van de mogelijkheden om tot handhaving over te gaan met de invoering van de bestuurlijke boete. Voor het overige blijft de wet inhoudelijk goeddeels ongewijzigd: de regels voor de toelating en het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden vloeien voort uit Europese regelgeving en moeten daarom worden overgenomen door de nationale wetgever.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening - naar verwachting dit najaar - bij de Tweede Kamer. (Bron: BloembollenVisie)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl