Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 13 februari 2018 Geen gasaansluiting meer voor de nieuwbouw in Schagen

Gemeente Schagen logoBron: Gemeente Schagen - Schagen wil de energietransitie ondersteunen en versnellen om uiteindelijk in 2040 energie-neutraal te zijn. Daarom stelt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad voor om alle nieuwbouw aardgasvrij te realiseren.

Als dit besluit op 20 februari 2018 van dit jaar door de raad wordt vastgesteld, dan kan de ambitie voor aardgasvrije nieuwbouw ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. "Wij zijn solidair met de inwoners in Groningen die te maken hebben met aardbevingen en zijn ons bewust van de noodzaak van energiebesparing en verduurzaming. Als we woningen bouwen die er minimaal 50 jaar staan en weten dat we over 10 tot 20 jaar geen gas meer gebruiken, is het dan niet veel logischer om meteen gasloos te bouwen? Bouwen zonder aansluiting op het aardgasnetwerk is in Schagen de nieuwe norm", aldus wethouder Jelle Beemsterboer.

Alle nieuwbouw in Schagen wordt aardgasloos gebouwd

Waar dat juridisch mogelijk is stelt Schagen bij nieuwe bouwprojecten de voorwaarde dat er aardgasvrij gebouwd wordt. Daarnaast gaat gemeente Schagen in alle andere gevallen met verschillende ontwikkelaars in gesprek om aardgasvrij bouwen maximaal te stimuleren.

Einde van een tijdperk

Niet zo heel lang geleden hebben we in Nederland kolen vervangen door aardgas om onze huizen te verwarmen. Vandaag de dag staan we wederom aan het begin van een energietransitie. Het verkrijgen van fossiele brandstoffen wordt halverwege deze eeuw zeer beperkt vanwege het veranderende klimaat, de bodemdaling in Groningen en het opraken van de fossiele energiebronnen. Het zijn allemaal factoren die deze energietransitie niet alleen gewenst, maar ook onvermijdelijk maken.

Landelijke visie

Op landelijk niveau heeft het kabinet deze rol ook opgepakt en onderstreept de urgentie van de transitie met de Energieagenda 2016. Eén van de belangrijkste voorwaarden om deze verduurzaming te kunnen realiseren, is de creatie van een duurzame warmtevoorziening als alternatief voor de huidige verwarming met aardgas. Deze transitie is dermate complex dat zij alleen gefaseerd kan worden uitgevoerd. Echter, gezien de tijdsdruk moet er zo snel mogelijk mee worden begonnen. Uiterlijk 2050 moet de gehele gebouwde omgeving aardgasvrij zijn.

Schagen wil aansluiten op de overheidsdoelstelling om de gebouwde omgeving in 2050 aardgasvrij te laten zijn. De opgave hiervoor is groot en urgent. Daarom moet de opgave naar aardgasvrij niet groter worden gemaakt dan deze nu al is.

Dat betekent dat ernaar moet worden gestreefd dat in nieuwe wijken en nieuwbouwontwikkelingen geen extra aardgasnetten meer worden aangelegd.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl