Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 27 november 2013 Hoe staat het met het grondwater onder uw huis? (Den Helder)

Gemeente Den Helder logoBron: Gemeente Den Helder - De herfst is in volle gang en dit is in veel straten goed zichtbaar. Ook in de bodem zorgt de herfst voor een verandering; de bodem wordt natter en de grondwaterstand stijgt geleidelijk. Dit komt doordat door een dalende temperatuur er minder vocht verdampt, de bomen na het bladverlies veel minder vocht uit de bodem opnemen en het vaker gaat regenen.

Meestal merken we niets van grondwater. Pas als er problemen zijn valt het op.

In de openbare ruimte kan een hoge grondwaterstand leiden tot geulen in straten als de zandfundering een natte brei wordt. Wanneer het grondwater langdurig hoog is, gaan bomen ondiep wortelen wat vaak zichtbaar wordt door omhoog gedrukte bestrating. Bij een storm kunnen bomen in een natte bodem ook makkelijker omvallen. Voor u kan een hoge grondwaterstand vervelend zijn als u in de kruipruimte wilt werken of als de tuin drassig is. Grondwater kan ook voor serieuze vochtoverlast in de woning zorgen, zoals een te hoge luchtvochtigheid in uw woonkamer en schimmelvorming. In het ergste geval kan grondwater zorgen voor beschadiging van houten vloeren of opkruipend vocht in de muren.

Verantwoordelijk voor eigen perceel

Grondwater houdt geen rekening met perceel- en eigendomsgrenzen. De wetgeving in Nederland wel. Net zoals een huiseigenaar verantwoordelijk is voor de toestand van het dak of de muren, is de huiseigenaar ook verantwoordelijk voor de vloer en de grondwatersituatie op het eigen terrein. Dit geldt ook voor de gemeente.

De gemeente Den Helder is verantwoordelijk voor het openbare gebied (zoals wegen en parken) en dus het grondwater in openbaar gebied. Daarnaast heeft de gemeente de taak om klachten van particulieren over grondwater (zoals in kruipruimten en tuinen) te registreren. Daarbij hoort ook het waar mogelijk adviseren of helpen bij het oplossen van problemen.

Nieuwe drainageriolen

De gemeente is nu ruim tien jaar bezig met maatregelen om de grondwaterstand meer in bedwang te houden. In Den Helder, Huisduinen en Julianadorp zijn peilbuizen geplaatst om twee keer in de maand de grondwaterstand te meten. De gemeten standen geven een globaal beeld van de grondwaterstand in een deel van de wijk of buurt. Door verschillen in bodemopbouw kan de grondwaterstand in een nabij gelegen straat of onder een woning daarom verschillen met de gemeten waarde. In veel straten zijn inmiddels nieuwe drainriolen aangelegd die zowel het regenwater op straat afvoeren als ook het grondwater. Deze drainriolen hebben niet alleen een positief effect op de grondwaterstand in de openbare ruimte maar ook op particuliere percelen. Het effect bij particuliere percelen is echter van veel factoren afhankelijk en daarom lastig te meten of te voorspellen. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld de afstand van perceel tot riool, de doorlatendheid van de bodem en uiteraard het weer. Een drainageriool in de straat biedt daarom geen garantie dat een kruipruimte of achtertuin ook altijd droog blijft.

Oude buurten eerst

De aanleg van drainageriolen kost veel geld. Om de kosten te beperken is gekozen om zoveel mogelijk aanleg te combineren met geplande rioolvervangingen. Wanneer aanleg niet in combinatie met vervanging wordt gepland, is gekozen om dit in buurten te doen waar de kans op serieuze hinder het grootst is. Dit zijn voornamelijk de oudere buurten in de binnenstad van Den Helder. Deze buurten liggen vaak lager en daardoor dichter bij het grondwater. De huizen zijn door hun leeftijd en bouwwijze minder bestand tegen vocht dan nieuwbouwhuizen.

Woningen die na 1991 zijn gebouwd, moeten volgens de bouwregelgeving zelfs volledig bestand zijn tegen vocht vanuit de bodem.

Grondwater in kruipruimte mag af en toe

In natte perioden is het niet vreemd als in de kruipruimte vochtig is of er een laagje water van 5 à 10 centimeter staat. Vaak is dit een tijdelijke situatie na langdurige regenval. Het regenwater dringt uiteindelijk de grond in.

Dit kan een aantal dagen duren. Daarbij is het van belang dat de bodem om en onder het huis wel goed doorlatend is.

Meld grondwaterklachten!

De gemeente wil graag goed inzicht krijgen in uw ervaringen met grondwater. Het is niet alleen belangrijk dat de gemeente de grondwaterstanden meet maar dat bewoners die klachten hebben, dit ook bij de gemeente melden. De gemeente kan u dan inlichten over eventueel geplande maatregelen of mogelijk ontdekken dat er een andere oorzaak is. In een klein aantal gevallen wordt overlast door water namelijk niet veroorzaakt door grondwater maar door een lekke waterleiding, een kapotte afvoerleiding of een te diepe kruipruimte.

Informatie

Voor vragen of meldingen over grondwater en eventuele overlast die u ondervindt, kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente via telefoonnummer 14 0223. In het waterloket vindt u extra informatie over de werking van het riool en grondwater.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl