Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 02 augustus 2013 Vastgesteld bestemmingsplan De Koog ter visie tot en met 16 september 2013

Gemeente Texel logoBron: Gemeente Texel - Het vastgestelde bestemmingsplan De Koog ligt vanaf maandag 5 augustus 2013 tot en met maandag 16 september 2013 ter inzage. Belangstellenden kunnen het plan bij de Publieksbalie (maandag tot en met donderdag van 8.30 – 12.30 uur) inzien of digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl en www.texel.nl.

Tot en met 16 september 2013 kan een schriftelijk beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het bestemmingsplan De Koog is op 12 juni 2013 gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad. De Provincie Noord-Holland ziet geen aanleiding tot het geven van een reactieve aanwijzing of het instellen van beroep, omdat de door de provincie ingediende zienswijze door de gemeente is overgenomen. Hiermee wordt de start van de volgende fase in de procedure van het nieuwe bestemmingsplan ingeluid en kan de beroepsfase beginnen.

Beroepschrift

Tegen het vaststellingsbesluit kan, van 5 augustus 2013 tot en met 16 september 2013, schriftelijk een beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door:

Indieners zienswijze

Indieners van een zienswijze ontvangen een brief over de besluitvorming naar aanleiding van hun zienswijze. Hierin staat hoe en waar beroep kan worden ingediend.

Voorlopige voorziening

Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van beroep schort de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet op.

Indien een belanghebbende wil voorkomen dat er door de inwerkingtreding van het bestemmingsplan een onomkeerbare situatie ontstaat, kan hij – naast het instellen van beroep- in een spoedprocedure verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Het bestemmingsplan treedt niet eerder in werking dan nadat door de Raad van State op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

De projectenpagina nieuw bestemmingplan De Koog op de gemeentelijke website www.texel.nl geeft actuele informatie over dit nieuwe bestemmingsplan alsmede de documenten waarover is besloten.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl