Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 02 augustus 2013 Beheerskosten braakliggende terreinen beperken met duurzame kansen

In bijna iedere gemeente zijn ze wel te vinden: braakliggende terreinen. Hoe kunnen de beheerskosten van deze terreinen beperkt worden? En kan dat gecombineerd worden met duurzame kansen? Rond deze vragen organiseerde Agentschap NL op 30 mei 2013 een bijeenkomst. Aan bod kwamen de kansen voor duurzame energie, agrarisch gebruik en tijdelijke natuur.

Braakliggend terrein een kans?

Na een inleiding door Frank Schuitemaker van Gemeente Heerhugowaard, ging Roy Ellenbroek van Green Spread in op de kansen voor duurzame energie op braakliggende gronden. Veel gemeenten vragen zich af of braakliggende terreinen een kans bieden voor duurzame energieproductie. En of een gemeente hiermee de rente en beheerskosten van de braakliggende terreinen kan dekken. Het antwoord op deze vraag blijkt niet eenduidig 'ja' of 'nee' te zijn, maar is sterk afhankelijk van de situatie. Voor de gemeente levert het terrein het meest op wanneer je dit optimaal benut voor wind- en zonne-energie. Dit is echter alleen haalbaar wanneer de windmolens en pv-installaties minimaal vijftien tot twintig jaar kunnen staan, makkelijk aan te sluiten zijn op het elektriciteitsnetwerk, de pv-installaties eenvoudig te beveiligen zijn en de benodigde vergunningen makkelijk te verkrijgen zijn. In de praktijk zijn deze condities niet zo eenvoudig allemaal voor elkaar te krijgen en vallen heel veel terreinen af.

Beheerskosten dekken

Op het moment dat de agrarische infrastructuur nog intact is, is verpachten aan agrariërs de meest aantrekkelijke optie. De gemeente wordt dan niet belast met de beheerskosten en ontvangt daarnaast nog wat pachtgeld. Wanneer verpachten markttechnisch niet haalbaar is, kan de gemeente ervoor kiezen om biomassa te telen. Het terrein verrommelt dan niet en het geproduceerde biomassamateriaal kan verkocht worden. Met de opbrengsten kunnen de beheerskosten worden gedekt.

Tijdelijke natuur

Wanneer deze optie ook niet mogelijk is, dan blijft de mogelijkheid voor tijdelijke natuur over. Hierover gaf Carlein Maka van Stroming een toelichting.

Bij deze optie zijn de beheerskosten beperkt en kan de natuur zijn gang gaan.

Wanneer het terrein zich hiervoor leent, kan het ook een beperkte recreatieve functie krijgen. Om een braakliggend terrein in te richten voor tijdelijke natuur, moet de gemeente wel elke tien jaar een tijdelijke ontheffing aanvragen bij de Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken. Mochten beschermde dieren of planten zich tussentijds op het terrein vestigen, dan wordt dit door de tijdelijke ontheffing nooit een blokkade voor het bouwrijp maken.

Vergeet de gemeente om een tijdelijke ontheffing aan te vragen en er vestigt zich een beschermd dier of plant op het terrein, dan kan dit wel leiden tot procedures en de bijbehorende kosten en vertragingen. Meer informatie over de tijdelijke ontheffing kunt u vinden op www.tijdelijke-natuur.nl

Meer informatie op www.servicepuntduurzameenergie.nl (Bron: Servicepunt Duurzame Energie)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl