Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 28 september 2012 Provincie Noord-Holland geeft medewerking bouw scholen in Burgerbrug en Sint Maartensbrug

Gedeputeerde Staten hebben de gemeente Zijpe een ontheffing gegeven voor de bouw van in totaal twee brede scholen in Burgerbrug en Sint Maartensbrug.

Ook is toestemming verleend voor de uitgifte van resp. twee en zes naastliggende kavels voor woningbouw. Gedeputeerde Talsma: "Deze twee scholen dragen bij aan de leefbaarheid van de dorpen aangezien de schoolactiviteiten gecombineerd kunnen worden met niet-schoolse bezigheden."

Bouwen op de nieuwe locaties heeft de voorkeur, zeker voor de scholieren in Burgerbrug. Deze hoeven voortaan geen drukke wegen meer over te steken als ze gebruik willen maken van de gymzaal. Ook de woningbouw op deze locatie is nodig omdat er vraag is naar woningen, maar daar binnen de dorpskernen geen passende mogelijkheden voor zijn.

Weidevogels

Het plangebied in Burgerbrug is aangewezen als leefgebied voor weidevogels en daarom beschermd. Het blijkt echter dat het gebied al verstoord wordt door een weg en volkstuintjes en het gebied dus vrijwel geen waarde heeft voor weidevogels. De gemeente moet het verlies aan oppervlakte van het leefgebied wel compenseren. Dit wordt gedaan door een bijdrage te doen aan het provinciaal compensatiefonds.

Ontheffing noodzakelijk

De twee plangebieden liggen buiten bestaand bebouwd gebied, daarom moet de gemeente op grond van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie een ontheffing aanvragen bij de provincie. Deze ontheffing wordt alleen verleend als nut en noodzaak zijn aangetoond en het plan voldoet aan de ruimtelijke kwaleitseisen. De Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) adviseert GS over ruimtelijke kwaliteit. Bij beide brede scholen is nut en noodzaak aangetoond en wordt voldaan aan de ruimtelijke kwaliteitseisen. (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl