Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 09 november 2009 Nieuw gemeentelijk rioleringsplan Den Helder voorziet in nieuwe watertaken

In september 2009 heeft de gemeenteraad van Den Helder het nieuwe Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) voor de komende vijf jaar vastgesteld. In dit nieuwe plan staan nu ook zaken waar bewoners in de praktijk mee te maken krijgen. Iedere gemeente heeft sinds 2008 drie gemeentelijke watertaken.

Dit betekent, dat de gemeente verantwoordelijk is voor:

Meer taken

Het GRP is de beleidsmatige basis voor de uitvoering van deze drie gemeentelijke zorgtaken.

Alle burgers van Den Helder betalen via een gemeentelijke belasting (de rioolheffing) mee aan de uitvoering van die gemeentelijke watertaken. Ten opzichte van het vorige rioleringsplan is er sprake van een, wettelijk verplichte, uitbreiding van de gemeentelijk zorgtaken. Dit is noodzakelijk om beter in te kunnen spelen op nieuwe (klimaat)ontwikkelingen.

De gemeente voert een groot aantal onderhoudszaken aan de riolering uit, waar de burgers niets van merken. Oftewel van een goed functionerende riolering merken we in de praktijk niets. In het nieuwe GRP zijn nu echter ook zaken opgenomen waar bewoners in de praktijk wel mee te maken zullen krijgen. Niet alleen bij de uitvoering, maar ook bij de beleidsvoorbereiding ervan. Welke zaken zijn dat?

Inspelen op klimaat

De verandering van het klimaat betekent dat er niet meer regen valt, maar de regenbuien kunnen wel heftiger zijn. De rioolstelsels in Nederland zijn daarop niet berekend. We moeten dus noodgedwongen rekening houden met meer wateroverlast. Natuurlijk proberen we die overlast zoveel mogelijk te beperken. Daarvoor zijn maatregelen nodig. En maatregelen kosten geld. Daarom moet in overleg met de gemeenteraad worden bepaald hoeveel overlast nog acceptabel is en hoeveel geld we aan te nemen maatregelen kunnen besteden. Want welk bedrag is nog acceptabel voor u, de inwoners, die deze extra kosten moeten betalen via de rioolheffing.

Aanpak hemelwater

Het grootste deel van de riolering in Den Helder is van het gemengde (een-buis) type. Schoon en vuil water worden samen afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Het zuiveren van schoon hemelwater is onnodig, het is immers al schoon. Om die situatie te verbeteren wordt al vanaf 2002 bij wegreconstructies de wegverharding afgekoppeld van de gemengde riolering.

Via een nieuw regenwaterriool wordt het regenwater rechtstreeks op de singels geloosd en dus niet meer afgevoerd naar de zuiveringsinstallatie van het hoogheemraadschap. Deze aanpak wordt de komende jaren geintensiveerd. Woningeigenaren kunnen de gemeente een handje helpen, door ook het dakwater van de woning op het nieuwe regenwaterriool aan te sluiten. Op deze manier kan de wateroverlast door de klimaatomslag worden beperkt en besparen we op de kosten voor de rioolwaterzuivering.

Grondwaterproblemen

Als sprake is van overlast door een te hoge grondwaterstand, moet de gemeente samen met de woningeigenaar zoeken naar oplossingen. In deze gevallen moeten zowel gemeente als de woningeigenaar hun verantwoordelijkheid nemen. De gemeente is verplicht tot de afvoer van overtollig grondwater als sprake is van een zodanig hoge grondwaterstand dat daardoor structurele overlast optreedt (de grondwaterzorgplicht). Sinds 2002 wordt daaraan al concreet gewerkt.

De hemelwaterriolen die bij wegreconstructies worden aangelegd, functioneren ook als infiltratieriool voor het grondwater. Op deze manier zijn in de Stad Binnen de Linie de afgelopen jaren goede resultaten bereikt met het terugdringen van hinder door een hoge grondwaterstand.

De woningeigenaar kan echter ook een aandeel leveren in het beperken van grondwateroverlast. De eigenaar van een pand is namelijk zelf verantwoordelijk voor de technische staat van de woning volgens de bestaande bouwregelgeving. Zo is de gemeente niet verantwoordelijk voor een lekkende kelder of een vochtige kruipruimte.

Voorbereiding zorgvuldig

In de planning van het GRP is er rekening mee gehouden dat bovengenoemde zaken voor 2012 moeten zijn uitgewerkt. Er is dus voldoende tijd voor een zorgvuldige (gefaseerde) voorbereiding. Zo is met de gemeenteraad afgesproken om in het eerste kwartaal van 2010 het hemelwater- en grondwaterbeleid verder om te vullen. Ook moet nog door de gemeenteraad worden vastgesteld wat er nu precies moet worden verstaan onder ‘een te hoge grondwaterstand’ en ‘structurele overlast’. Maatregelen die hieruit voorvloeien moeten de inwoners (gebruikers) uiteindelijk betalen via de rioolheffing. (Bron: Gemeente Den Helder)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl