Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 01 Augustus 2006 Onderzoek naar verbreding functie dorpshuis Sint Maarten

Het dorpshuis van Sint Maarten is hard aan renovatie toe. Sedert de laatste aanpassing aan het gebouw in 1983 is er niets meer aan het dorpshuis veranderd. Het gebouw sluit niet meer aan bij de behoeften van deze tijd. In overleg met het bestuur van dorpshuis De Klimop in Sint Maarten wil gemeente Harenkarspel de mogelijkheden onderzoeken om de benodigde renovatie te combineren met het opwaarderen van de functionaliteit van het dorpshuis.

Gedacht wordt aan verhoging van het voorzieningenniveau, zodat het dorpshuis een sociaal-maatschappelijke spilfunctie krijgt. Hierin past bijvoorbeeld een servicewinkel of een maatschappelijk steunpunt. Gemeente Harenkarspel wil hierbij het ontwikkelen van het leefbaarheidsplan voor Sint Maarten een nieuwe impuls geven, bij voorkeur in samenwerking met de provincie.

Het bestuur van dorpshuis "De Klimop" te Sint Maarten is al enige tijd bezig met verbouwingsplannen. Het ontwikkelen van deze plannen gebeurde in nauwe samenspraak met de gemeente. Hierbij werd, op grond van het toen bestaande inzicht in de financiŽn, gemikt op renovatie in 2007. Zowel bij de provincie als bij de gemeente werd een formeel subsidieverzoek ingediend. Echter, de financiŽle positie van de gemeente is in de afgelopen jaren verslechterd en het nieuwe college zag geen kans de eerder kenbaar gemaakte steun in daden om te zetten. Het college staat echter nog steeds achter de verbouwing en gaat kijken of in de begroting 2008 voldoende geld kan worden vrijgemaakt om dit te realiseren.

Hierbij ontstaat de gelegenheid de verbouwing te combineren met het verbreden van de maatschappelijke functie van het dorpshuis, op basis van het nog te maken leefbaarheidsplan. Dat leefbaarheidplan bevat een onderzoek naar de wensen en kansen om het voorzieningenniveau in het dorp weer op een hoger peil te brengen. In dat onderzoek kijkt gemeente Harenkarspel ook naar de mogelijkheden voor een soort servicewinkel en/of infosteunpunt. In het onderzoek en de uitwerking spelen de dorpsraad en het dorpshuisbestuur een grote rol. Het ligt in de bedoeling het onderzoek in samenwerking met de provincie te doen.

Dit leefbaarheids-onderzoek had eigenlijk in 2004 moeten plaatsvinden. Op verzoek van het toenmalig college van B&W hebben dorpshuisbestuur en dorpsraad destijds veel inspanning verricht voor een lokale enquÍte en een daarop gebaseerde behoeftebeschrijving. Deze behoeftebeschrijving heeft echter tot op heden niet de aandacht gekregen die hij verdiende.

De huidige verbouwingsplannen zijn tot stand gekomen in een dialoog tussen de destijds verantwoordelijke wethouder en het dorpshuisbestuur, maar stoelen nog niet op een leefbaarheidsplan. In het voorjaar van 2007 moet het leefbaarheidonderzoek tot een fundament voor het verbouwingsplan voor het dorpshuis leiden, waarin de centrale rol van het dorpshuis voor de leefbaarheid van Sint Maarten tot uitdrukking komt. Het college van B&W van Harenkarspel wil het leefbaarheidsonderzoek in 2007 afronden, zodat de consequenties hiervan in de begroting voor 2008 kunnen worden opgenomen. (Bron: Gemeente Harenkarspel)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl