Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 19 Juni 2006 Geef uw mening over het ontwerp Waterbeheersplan 3

De afgelopen maanden heeft Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het derde Waterbeheersplan opgesteld. Van 19 juni tot en met 28 juli 2006 ligt het ontwerp van dit plan ter inzage. Het College van Hoofdingelanden stelt het plan vervolgens op 22 november 2006 vast. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

Waar en wanneer inzien?

U kunt het plan downloaden via www.hhnk.nl.

Het ontwerp Waterbeheersplan 3  ligt op werkdagen van 19 juni tot en met 28 juli 2006 ook ter inzage op de volgende locaties:

Hoe geeft u uw mening?

U kunt uw zienswijze over het ontwerp van het derde Waterbeheersplan tot en met 28 juli schriftelijk kenbaar maken. Stuur deze naar:

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
College van Dijkgraaf en Hoogheemraden
Postbus 130
1135 ZK Edam

Wat houdt het waterbeheersplan in?

In het derde Waterbeheersplan (WBP3) legt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn visie en strategie vast voor het waterbeheer, tussen 1 januari 2007 en 31 december 2009. Het plan geeft antwoord op de vraag hoe het hoogheemraadschap het totale watersysteem inricht, beheert en onderhoudt, hoe wordt omgegaan met klimaatverandering en de aanpak van vervuilingsbronnen. De beleidslijnen van het Provinciaal Waterplan 2006-2009 zijn in het Waterbeheersplan 3 uitgewerkt.

Vragen?

Hebt u vragen of wilt u uw mening mondeling toelichten? Neem dan contact op met de heer Jan Wijn of met de heer Michiel Schreijer via telefoonnummer 0299 - 66 30 00. (Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl