Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 16 Februari 2006 Concept structuurvisie Julianadorp vastgesteld

Vorige week is het college van burgemeester en wethouders akkoord gegaan met de concept Structuurvisie Julianadorp. De structuurvisie laat een toekomstbeeld voor Julianadorp zien voor de komende vijftien jaar. Het is de bedoeling dat deze visie veel mensen binnen en buiten de gemeente inspireert om dat toekomstbeeld waar te maken. Hoe meer mensen hun schouders eronder zetten, hoe groter de kans dat het toekomstbeeld realiteit wordt.

Bij de totstandkoming van de concept Structuurvisie Julianadorp zijn verschillende partijen nauw betrokken geweest: co-makers, professionals, college van B&W en gemeenteraad. Tijdens de dorpsmanifestatie van 15 oktober 2005 hebben veel partijen hun betrokkenheid ook laten zien.

Op 28 november heeft de raad een debat gevoerd over de structuurvisie Julianadorp. De raadsleden hebben toen de kaders gesteld. Met de concept structuurvisie is daaraan een eerste interpretatie gegeven.

De visie in het kort

Volgens de concept structuurvisie wordt Julianadorp aan Zee de nieuwe identiteit van Julianadorp, een aantrekkelijke plek om te wonen en te verblijven. Werken in Julianadorp zal voornamelijk plaatsvinden in de zorg, de dienstverlening, het toerisme en de bollenteelt.

De grote uitdaging voor de toekomst is het verder versterken van de kenmerken en kwaliteiten van Julianadorp. Hiervoor wordt aan het bestaande duinlandschap en open polderlandschap een 'nieuw' landschap toegevoegd. Met dit nieuwe landschap wordt de binnenduinrand verder ontwikkeld en krijgt de stedelijke groenstructuur meer samenhang. De bebouwing binnen dit nieuwe landschap vindt plaats in clusters. De clusters krijgen elk een eigen functie, zoals wonen en (natuur)recreatie.

Het nieuwe hart van Julianadorp aan Zee wordt 'het oude dorp'. De bestaande voorzieningen in Julianadorp worden uitgebouwd tot drie van elkaar verschillende woonservicezones. Binnen elke woonservicezone wordt gezocht naar meer samenhang en afstemming van functies, toegespitst op de plek waar ze zich in het dorp bevinden. Dit gebeurt in samenwerking met de zorgsector en de serviceaanbieders. De woonservicezone in oostelijk Julianadorp zal zich vooral toespitsen op jeugdvoorziening, zoals het SAVO-juniorcollege en de multisporthal. De jeugd krijgt onder andere hierdoor de gelegenheid zich optimaal te ontwikkelen in Julianadorp aan Zee.

De Van Foreestweg ontwikkelt zich tot een aantrekkelijk verblijfsgebied. Deze weg verbindt het nieuwe hart met de toeristische verblijfsgebieden en is een herkenbare route naar zee.

Voor de toeristen- en recreatiesector wordt ingezet op kwaliteitsverbetering en meer differentiatie in het aanbod.

In de toekomst wordt een nieuwe verbindingsweg tussen Julianadorp aan Zee en Den Helder gerealiseerd. Deze weg zal vanaf de Van Foreestweg aansluiting vinden op de Langevliet ter hoogte van de Doggersvaart. Als tijdelijke oplossing kan (een deel van) een rondweg rond Julianadorp gerealiseerd worden. Of dit noodzakelijk en rendabel is wordt verder onderzocht.

Na het realiseren van deze nieuwe ontsluitingsweg, is het mogelijk om van de Zanddijk een ondergeschikte verkeersroute te maken. Ditzelfde geldt voor de Langevliet ten noorden van kruispunt Veul.

En dan de uitvoering!

De structuurvisie Julianadorp zet de koers uit, maar de uitvoering zal bepalen of deze koers ook wordt gehaald. Daarom wordt in de structuurvisie aandacht besteed aan de uitvoering. Zeven programma's worden uitgewerkt die ervoor moeten zorgen dat ontwikkelingen in Julianadorp op gang worden gebracht. Het gaat om de volgende programma's:

De uitvoering van deze programma's vindt plaats in nauwe samenwerking met verschillende co-makers. De gemeente is daarin een partij tussen de partijen, met een sterk regisserende rol.

Behandeling in raadscommissie

Donderdag 13 februari behandelt de raadscommissie voor Stadsontwikkeling en Beheer de concept Structuurvisie Julianadorp. Deze vergadering vindt plaats in het Stadhuis (Drs. F. Bijlweg 20) en begint om 20.00 uur. Als de commissieleden aangeven akkoord te gaan met deze conceptvisie is de weg open om de definitieve structuurvisie vorm te geven. Het streven is om deze voor de zomervakantie af te ronden. Tot die tijd is het concept voor alle geÔnteresseerden beschikbaar.

Natuurlijk wordt deze periode ook benut om met de verschillende betrokken partijen het concept te bespreken. In deze periode worden ook nog uitwerkingen gemaakt op het gebied van verkeer, deelgebieden, financiŽn, fasering en organisatie. Aan het einde van dit jaar zal de gemeenteraad de definitieve structuurvisie Julianadorp vaststellen.

U kunt de concept Structuurvisie Julianadorp inzien op www.denhelder.nl (Bron: Gemeente Den Helder)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl