Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 10 Januari 2006 Functiekaarten inzien voor het nieuwe bestemmingsplan landelijk gebied Anna Paulowna

Ter voorbereiding van de herziening van het nieuwe bestemmingsplan voor het landelijk gebied, zijn zogenaamde functiekaarten samengesteld. Deze functiekaarten liggen van 9 tot 21 januari ter inzage in het gemeentehuis.

Het college van burgemeester en wethouders heeft al eerder besloten om de vier geldende bestemmingsplannen voor het landelijke gebied van de gemeente Anna Paulowna te herzien.Voor een nieuw bestemmingsplan is gekozen omdat de huidige plannen verouderd zijn.

Wat is een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan is een bijzonder ruimtelijk plan. Het is het enige ruimtelijke plan dat juridisch bindend is. Het is bindend voor iedereen, dus voor burgers, bedrijven, instellingen en overheden. Een bestemmingsplan zegt iets over het gebruik van de grond en de opstallen en het bepaalt de bouwmogelijkheden van de grond. In een bestemmingsplan staat wat er met de ruimte in een gemeente mag gebeuren. Bijvoorbeeld of er op een bepaalde plek een woning mag worden gebouwd, of een camping mag worden opgezet. Het gaat dan niet alleen om het gebruik van de grond, maar ook over de maximale afmetingen van de gebouwen.

Hebt u een bouwvergunning nodig, dan moet uw bouwplan passen in het bestemmingsplan. Voor de vier bestaande bestemmingsplannen komt dus √c√cn bestemmingsplan voor het gehele landelijk gebied in de plaats. Onder het landelijk gebied, ook wel buitengebied genoemd, worden globaal gezegd de gronden gelegen buiten de kernen verstaan.

Inventarisatie en functiekaarten

Er moet nog veel gebeuren voordat een nieuw (ontwerp)bestemmingsplan is opgesteld en de wettelijke procedure opgestart kan worden. Een belangrijk onderdeel van het voorbereidingsproces is het inventariseren van de bestaande situatie. Voor de percelen in het buitengebied is bekeken of de bestemmingen zoals opgenomen op de geldende bestemmingsplankaarten overeenkomen met het huidige gebruik ervan. Dit heeft onder meer geresulteerd in een aantal inventarisatiekaarten (functiekaarten).

Op deze functiekaarten wordt aan de percelen in het buitengebied een bestemming gegeven, zoals deze uit de inventarisatie naar voren is gekomen. Deze functiekaarten hebben weliswaar geen juridische status, maar vormen wel mede de input voor de ontwikkeling van het ontwerpbestemmingsplan. Het is belangrijk voor de opstelling van het ontwerp, dat uitgegaan kan worden van functiekaarten die correct zijn.

Inspraak

Omdat de bepalingen die straks opgenomen worden in het (ontwerp)bestemmingsplan grote gevolgen voor u kunnen hebben, is het raadzaam dat u alvast een kijkje komt nemen. De functiekaarten zijn niet vatbaar voor bezwaar of beroep. Uiteraard kunt u wel alvast uw mening geven. Dit is belangrijk en nuttig omdat de gemeente hiermee dan zoveel mogelijk rekening kan houden bij het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied.

Functiekaarten inzien

Van 9 januari 2006 tot 21 januari 2006 liggen de functiekaarten ter inzage in het gemeentehuis, sector Grondgebiedzaken, sectie Vergunningen & Beleid. Wij nodigen een ieder van harte uit om de functiekaarten te komen inzien.

Het is aan u om de kaarten te bestuderen en uw bevindingen aan ons door te geven. U kunt de kaarten inzien tijdens openingstijden van het gemeentehuis in Anna Paulowna

Inloopavond

Wilt u de functiekaarten liever in de avonduren bestuderen? Een inloopavond wordt georganiseerd op maandag 16 januari van 17.30-19.00 uur. Uiteraard proberen wij ook dan eventuele vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. (Bron: Gemeente Anna Paulowna)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl